Day: October 29, 2015

Nyoro nemukadzi we workmate paya

Makadini hamawe ndauyawo nenyaya yangu, zita ndinonzi Lloyd ndoshanda saEngineer kuZesa. Ndine shamwari yangu anonzi Malvern toshanda tese and most of the times we hang out together. We meet once in a while to drink and play darts paLocal bar. He is married and i am divorced saka vanogara vachindiseka

Advertisements