Kuyamura chimwe chimomz changa yanzwa nezemo, ndakainyikidza nyoro!

You may also like...