Makweshero andakaita mukadzi wa Boss!

Ko ndaigodiiwo zvangu variivo vakazvitanga boss madam.

Semunhu mukuru ndaigara ndichizvidzora zvangu and ndaiva nekamwe kamentality kaingo ringer mumusoro kuti “ko boss madam vakazojamuka”..At first zvaibhowa sei,kungogarotumwa kunotora vana vechikoro.I felt so humiliated everytime pandaiva dropper paden.Mukadzi waboss wangu ndaiwanzo sangana naye achitobvawo kwake kubasa kuRandburg(imo muno muJozi) kwaaishandira. Ndaigarozvibvunza kuti why asingaende kuno picker vana vake ega..Semunhu aichengetedzawo graft, ndakazoguma ndazvijaira..

Kazhinji ndaingosiya vana pagate ndotorova U.turn ndotoicheka ndakananga kuden up until this other day.Boss vakafonera mukadzi wavo kuti I was on my way to drop the children frm school ,sezvo boss-madam vaiva pa off on that very day.Ndisati ndapinda mumota ndakazonzwa boss vangu voti “Rega tingoenda tese,its not busy today”..Boss madam havana kuzenge vatipirwa kuti there is a change of arrangement. Takangosvika ndokuparker mota mu basement.. Ini ndakasara zvangu ndichitora masinhi aiva muboot ndobva ndatevera zvangu nevapfanha.. Their apartment was on the second floor then paiva neka small balcony.Boss vakangosvika ndokupfuurira mumba..As i came well below the balcony hana yangu yakarohwa nehana pandakasimudza musoro ndichitarisa pakabalcony paiva na boss-madam vachitaura zvavo pafone..

Zvakabva zvaita sekunge vanga vakatonditeya coz pavakandiona vakabva vasimudzira gumbo ravo vakatsika pasimbi dzepabalcony vakaita kakuvhura makumbo avo zvekuti ndakabva ndaona CBD yese. Ndakasanganidzana nebeche live risiri even mu g-string,,musvo!! ivo vakazviona kuti ndainge ndazviona..Varume ka,,mai vaive nengwanda ravo ivavo…Apo vainge vakapfeka kamini kunge vanotamba tennis,,.Aaah chikomo chinoremera vari kure,vari pedyo vanotamba nacho.Chakandishamisa ndechekuti ko ivo boss vangu havana kunge vaonawo here mutakunanzva uyu,,vakangoti “Hi” ndobva vatonanga muden.Vamwe varume havazive zvavanoda muupenyu..Ndaitogaya zvangu ndichikwira masteps ndakananga paiva naboss-madam apo ndakabata ruoko kamwana kavo kaiva muGrade 2..Ndichingopedza kukwira masteps ndakaona vachiuya ndokusvika vachisimudza ka mudhoni kavo vachikapa hug..”Thanx my bro” ,vakadaro vakanditarisa zvekuti ndakabva ndatarisa pasi zvangu semunhu asina chaaona!!Mukoma John Sinhi(mboro)vakasimuka zvine mutsindo zvekuti vakabva vadhinda paka slim fit suit kandainge ndakapfeka.

Ndakabva ndapinda zvangu muden.ivo vachiteverawo kumashure..Boss madam vakanditarisa ndokubva vaseka zvavo .
Apo boss vangu vanga vatopinda mu study room vari busy kupedzisa graft..Handina kutora nguva yakareba ndobva ndaoneka. Boss-madam vakandipa rimwe ziso raitaura zvakawanda vakabva vati vaizondiburitsa pa gate..Ndichangobuda padoor vakabva vanditambidza something in my hand ndobva vandipfumbatisa..Zvikanzi “Yu’l open on yo way”..Ndini uyo ndavhurirwa gate,,so inquisitive kuti what was in that small envelope.Ndakango driver jus a few kilometers ndoku parker paside pe road.

“I don’t kno how to thank yu.Yu ar such a gentleman,Here is a thousand rand, thanx for yo effort…Didnt kno yu were coming together with my hubby,,could have done more than this”…That was the note yandakatambidzwa!!
All the way home,zvemari hazvina kumbondirovesa nehana; ndaingozvibvunza kuti “ko ipo pakuti ‘i could have done more than this’ apa panomborevei!! Nyangwe chikafu hachipinde pakadai..Dzimwe pfungwa dzaiti maybe sezvo ndini ndaitora vana kuskuru,she is just appreciating..Around 2am ndakazosanganisa equation dzacho ndikazowana answer.MUBVUNZO: 1: ko zvaakafonerwa nemurume wake kuti ndaizouya nevana ndiri by one,chii chaita kuti azopfeka so sexy like she was expecting her husband?” 2: pa ‘more than this’ apa panorevei??
ANSWER yakabva yabuda pandakazoona 10 digits behind the note!!

Kumusha ndinobva zvangu kuG.V (GandaVaroyi),but handina kuzoita zvekuuya kuHarare,,ndakatozvarirwamo,,saka handina kunyanya kutsva ma fuse sterek sterek!!Hunhubu hwemu ghetto haungosiiwa zvekumhanya.
“Thanx for that NOTE”…ndini zvangu ndakatumira zvangu pawhatsapp number yavainge vandipa,,apa hana yaitobika manhanga zvayo.After 10 minutes ndakaona Boss-madam vakanda kamwe kawhatsapp voti..”am off today as well see yu wen yu kam nevana,,yu kno…” ndobva paiswa twuma heart..Algebraic Equation ndakabva ndaiburitsa!!

Ndakangoti ” am more than prepared “..In thoz few hours pakataurwa zvese zvaimisa mboro kusvika vazondisendera the last message yakanzi ” I cant wait to suck that big cock” Pakadai nguva dzinotoda kubatirwa shamhu kuti dzifambe.But hakuna nguva isingachaye.
Ndichino parker mota mu basement,ini pamberi vana kumashure…Vana vachingopedza kudya ndobva vapiwa mari kunzi vaperekedzane pamashops kunotenga cold drink ra uncle.

Door richingovharwa handina kupedza nguva..Ndakavadhonzera pedyo ndokubva ndavabata so tight in my arms.Kiss pamunhu,,ndobva va responder wo..The rest was hustory.Takapinda mu kitchen ndokubva vangodonhedza kazambiya kaiva kakamonerwa..

Tsano,,ma 1 aye akabva atanga.Ini ndiri wenhendeshure,,,Ndakavatendetsa kuti vafongore vakabata pasink.Kune vamwe vanhu vane zvipo zvavo vakomana. Dako raiita kundengendeka kunge earthquake zvekuti raigona kumeasure 7.5 magnitude on the Ritchter Scale.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.