Ndakarohwa Ten Zero, ndikakwirwa neFudzamombe kumaruzevha ndisingafungire!

You may also like...

Skip to toolbar