Tag: Kukwapura Nyini

Kukwapura Nyini yechiMunambiya kuno kuHwange

Kubvira pandakaenda kunoshandira Hwange handina kumbenge ndawana musikana wekurara naye manje bambo mukati umu vanga vogara vachicomplainer vachitsvaga zvinhu zvavo. Ndakambotsvaga ivo vanamai muponesi ava kumabhawa uku nekunzvimbo dzinomira matrucks iwo magonyeti anenge akazara muHwange. Ndakadriver mota yangu husiku chaihwo ndichitsvaga asi hapana kana wandakaona aiva ari nanewo vaingovawo vakadzi

Kukwapura nyini yekashamwari kemwana wangu

Ini ndirimurume anemakore 52, ndinogarisana nemukadzi wangu zvakanaka nemwana wedu musikana.Ndava nenguva ndisingachazive musuwo webeche, mukadzi wangu akanga asisanzwe kunaka kwemboro,pamwe kunekwakanga ava kuiwana hameno. Ini ndaive ndorarama nebonyora zvangu.Zvakazoitika manje ndoma1 apa mwana wangu akauya neshamwari yake kumba kwedu.Mwana uyu aiva akaumbwa chose,runako rwemwana uyu rwaimisa moyo apa zamu