Tag: Ndakamukwapaidza nayo nyoro

Ndakamukwapaidza nayo nyoro pane vanhu kubhawa

Pandakdzokera ndakawana mumwe musikana aiwonekera. Takatanga kutaura hedu zvisina maturo kwekanguva. Musikana akanditi anonzi Molly ini ndikamuudza kuti ndinonzi Rombe. “Inga wakapihwa zita rine miyedzo” “Ichokwadi” ndakapindura, “asi harisi zita rangu chairo, izita rekuhurisa, asi ndatogara naro kwetumakore” Molly akaseka kunge benzi apa achishamisika “A iwe Rombe, inga wandipedza nhasi,