Takarepiwa nemabhinya, mukadzi wangu zvose neni

You may also like...