pic 1Please take time to read. Ndakange ndava nemazuva masere ndapedza period yangu. Beche rangu raida zvekukweshwa nemboro chaiyo. Raiita zvekupfuura chaiko kunge ziso, kuvhita vhita chaiko. Apa ndakange ndapedzisira kuiswa four days before my periods. Murume wangu akange asisandiise sezvaaisiita mamwe mazuva ose nekuti aiti ane stress. Mukoma wake akange ashaya mwedzi mitanhatu yakange yapfuura. Kubva ipapo aitoita sviro yechirango chaiyo, kuita nzwisa chaiyo. Ndakaona zvakakodzera kuita boyfriend inomubatsira pabonde apa nekuti pese pandaimutaurira kuti handina kugutswa aiti achaedza kundisvitsa next time. Musi uyu ndaitoda kusvirwa chaiko. Manje ndakange ndiri kubasa apa ndapreswa so! Ndakafunga kuti rega ndifonere boyfriend yangu. Akabvuma kuti tisangane kuma11 kuseni ikoko paimwe yemalodges akangopfumbira muHarare.

Akaenda akanoita booking ndokuzondifonera ava kulodge kuya achindipa number yeroom yaakange abhuka for two hours. Ndakakumbira boss wangu kuenda kubank around 1110am. Ndakapinda mumota mangu ndokuivhetemetsa ndakananga kulodge kuya ndikasvikonanga kuroom kwedu. Ndakawana asina kukiya door samazuva ose, iye ainge anguri abvisa hembe dzake akazvambarara ari pamubhedha katarisa mudenga akabata mboro yake achiitambisa. Hana yangu yakamisa bhiti pandakamuona achitambisa mboro yake irimuruoko rwerudyi. Musoro wayo (Nzvonyo) waiita kupenya kunge wazorwa vaseline. Ndakabva ndangototesa bhurukwa rangu ipapo vandakanzwa kana neni kuti ndine mvura dzabuda. Ndakakwanisa kukiya door, the next thing ndakange ndava kuita hembe dzekubvarura ndichikurumidzira kuti ndimujoine. Iye akaramba hake akangondiyeva avete pamubhedha. Mboro zvino yachiti twi yongotambatamba yega amboisiya (teasing me). Ndakazoguma nekukwachura kabhurukwa kangu ndokusvetukira pamubhedha makumbo angu akatanangarira kumusoro kwake.

Takabva tangofoma 69. Ndakaita mboro yekukanda mukanwa ndokutanga kuikweva kunge kacheche kari kuyamwa panamai vako kaine nzara. Ndaiti ndikati kweveyi mboro ndombokisa nekuyamwa machende ake. Pamwe ndaiyamwa mboro ruoko rwuchitambisa machende rumwe ruchifata tuminyatso twake.Akaburitsa mapre-cum juices andakamedza nekukurumidza. Baba vaive nemuzvambarara wayo. Aiva akaita yekuramwirwa. Rino zimbororakasviba kuti ndoo-o uye rakasekamusaizwa. Kana murume wangu chaiye yake haisi kana hafu yezvina baba ava. Matinji angu ndaianzwa kukwata-kwata nekuda kuiswa. Iye ndipo paaiita ekuyamwa kunge munhu arikukama mombe. Aiti muromo uchiyamwa matinji, achiisa rurimi rwake mukati mebeche rangu, chigunwe chichitambisa kabhinzi kangu rumwe ruoko rwuchitambisa munyatso wezamu rangu. Ndakatunda kaviri tiri in thisposition. Ndakazoti zvino ndatenda kuti beche ranzwa nekuda, ndikamukumbira kuti achindiisa, takatanga naiyo traditional style iye aripamusoro. Ndakange ndatota zvekuti kupinda kwaingove kucheka bhata nebanga rinopisa. Ndakatsinzinya maziso angu ndichinyatsoinzwa ichinyura mukati mebeche rangu. ‘Amai’, ndakanzwa mashoko opunyuka mumukanwa mangu. Akamboramba akadaro for about 30 seconds ndokutanga kukoira zvishoma nezvishoma muromo wake uri pazamu rangu rumwe ruoko richifata rimwe zamu.

Ndakanzwa medzerera mate ndikaziva kuti shasha yazipirwa. Ini ndikati ndiri pano, ndokumugama nechikapa. Ndainyatsoinzwa yakazadza beche rangu kusvika to the brim. Ndaiita mboro yekutsunyirira nemuromo webeche (matinji)mbichana kunge kachembere kari kusvina matumbu. Aibva agomera zvekare, maziso zvino angovhurika half way. Muromo ongonanzviwa kasingaperi. Takasvirana for about 30minutes tiri in this position. Ndakatunda katatu panguvaiyoyo, iye akaramba mboro yake uri mutswi chaiwo kumira. Takachinja ndokuita doggy style, nepaside, takamira, tiri pasi pacarpet, tiri mushower, ndakakotamiswa ndakabatira chimwe chitable chaivamo,ndikamboigarira (mboro) nekukura kwayo yakange yoguma kucervix kwangu chaiko. Manakiro azvaiita kana ogomha cervix! Takazopedzisira ini ndava pasi zvakare iye pamusoro. Akakoira zvino speed yawedzerwa kunge mota yave pahighway. Zvino akange oita zvekuinyudza yese kusvika kuchibereko chaiko. Dai murume wangu aitisvikira tiri panguva yakaita seiyi, chokwadi andaibvuma kuti Boyfriend yangu iburuke, yaitotanga yapedzisa tozoonana neyeupombwe ndima yapera. Akanditaurira kuti akange ava kuuya saka ndimubatirire stereki. Ndakamubata neruoko rumwe chete rumwe ndokusveerera machende ake. Ndakaapuruzira ndikanzwa ogomera. Ndakaramba ndichipuruzira machende ake iye achinge akabata zamu rangu nerumwe ruoko rumwe achindibatsira (akabata pamusana) kusimudzira pachikapa. Takawedzera speed sezvo tese takange tave pedyo nekutunda. Miviri yedu zvino yakange yongonama nedikita sezvo kwainge kwatova towards 1300hours. Rume rakaiita kunge rine mudzimu apo rakange rouya. Ndakazongonzwa rogomera ndokuzonzwa zvekare mboro yovhita irimukati ndikaziva kuti zvaita.

Neniwo ndakabva ndanzwa muviri wangu kufambwa negetsi ropa rose rongomhanyira pa central point (beche). Ndakanzwa kuzipirwa nemurume zvandakange ndisati ndamboita muurorwa hwangu hwese. Takabatwa nehope takadaro for about 20 minutes ndokuzomhanyira kushower kunogeza kuitira kudzokera kubasa. Ndakanzwa kuti ndakange ndatsemukira pamuromo webeche pandaigeza. Iyewo condom rainge rakati taa neuronyo zvinova zvakaratidza kuti naiyewo kumba kwake yaingovewo nzara yegayega sezvo aivawo nemudzimai wake. Takazosweresana tave mushower, nekuti kubva kupinda kwandakange ndaita mulodge umu, hapana akange azowana mukana wekumhoresa umwe. Ndakazosvika kubasa kwange na1405 ndotsanangurira boss wangu kuti sandi maqueues ari kumabanks ndosaka ndanonoka kudzoka. Asi ndinofunga akazviona kuti ndakange ndiri too neat and refreshed kuti ndinge ndichibva kubank, haana kudaira asi ziso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

One thought on “Chihure kutapira”

Leave a Reply