Boss vangu nemukadzi wavo are the directors of the company. Mukadzi anovava iyeye. Akatanga kupopota unoita sekunge uchatiza. One day ndakanzwa vachipopotedzan­a nemurume pa4n, zvkanzi ‘iyezvino wane 3months usina kumbondisvira ndichiri mukadzi wako here kana kuti kwete?’ ndakabva ndaziva kuti zemo ndoririkuvapa hasha. One day ndakazvipira kuvadenha and ndakange ndakagadzirira kushaudhwa. Vakauya kuoffice kwangu kuzoshandisa computer yangu as usual coz printer yavo inonetsa…..

ndakasvika vakagara pachair pangu nd vakapfeka kamini kakadhonzerwa kumusoro zvidya zvese zviripanze. Ndakauya nekuseri kwavo ndikatanga kutamba nevhudzi ravo. Ndaifunga kuti ndicharowha nechibhakera asi vakaramba vakatyoka zvavo. Ndakadzikira ndikatanga kuva kisa padama. Still vakaramba vakatyoka. Ndakabva ndauya nechepaside ndokuvadhonza face yavo kuti vanditarise ndichibva ndavakisa pamuromo……

pandakavaregedz­a vakandidhonza kuti ndirambe ndichivakisa, ndobva ndaziva kuti varikuzvifarira­. Hana yangu yakabva yadzikama mboro ndokumira. Ndakatanga kuvhura mabuttons eblouse ravo ndokutanga kubatabata mazamhu. Vakange vaakufemera padenga ndichibva ndatanga kuyamwa mazamhu. Ndakazotanga kubata mukati mezvidya zvavo ivo ndokungoramba vachindikisa chete….nda­kazopinza rwoko mupanty mavo ndokunzwa beche rakamama zvaro nekutota. Ndakavabata kabeans ndikapinza chigunwe mubeche. Vakabva vatanga kuridza mhere apo vaakutokoira kuvasvira kwandaiita nechigunwe. Ndakaburitsa chigunwe mubeche ndokutanga kubata zvidya zvavo ndokubva vadhonza rwoko rwangu vanchindidzorer­a pabeche kuti ndirambe ndichivasvira nechigunwe…..

ndakatanga kuridza music pacomputer kuitira noise yavakange vaakuridza. vakasimuka ndokunokiya door vachibva vabvisa kabhachi kesuit vachikanda uko
vakandigadzika pachair ndokundibvisa brugwa ndokutanga kuyamwa mboro yangu. sean paul airira haake mubackground achiti; ‘gat 2 luvya, gat 2 luvya, gat 2 luvya’…….. ini ndaidairira hangu neshona ndichiti; ‘dakukusvira, dakukusvira, dakukusvira’. pavakawona kuti mboro yabuda tsinga netumasiriri vakasimuka ndofongora vakaisa rimwe gumbo padesk……

ndakauya ndikadhonzera kapanty kuside ndichisimudza kaskirt kaye mudenga. Ndakapfekera mboro mubeche ndokutanga kukoira zvinyoronyoro. Mai vakange votoridza mhere zvavo nekunakirwa. Ndakavapomba heavy ndakaita kurereka kuitira kuti mboro inyatsonyura yese mubeche. Ndakambovachovh­a ndakadaro ndobva ndazogara pasi kuti vauye vambondikoira..­..

ndakakoirwa ndakatarisa mazimhata avo so, wati kunaka kwaiita mai ivavo. Hapana chinhu chinonaka sekusvira munhu agarisa veduwe. Ndakazonzwa huronyo hwaakuuya. Pandakatanga kutunda ndakanzwa beche ravo raakugwinha mboro yangu bva ndaziva kuti vatundawo……

takatundirana pamwe chete takagara kudaro, after tht vakandikisa vakanditenda zvisingaite. vakazondivhunza­ kuti zvivindi ndakange ndazviwana kupi ndikati ndichazovaudza nxt tme yandino vasvira futy. iye zvino taakuwirirana zvisingaite kubasa, apo mheche ndongo zvambura hangu pandinodira. Vasikana ngatitendei Mwari nenyasha dzatakaitirwa.Haisi nyore kuwana murume waunoti wangu,mboro yaunoti yangu kurara wakaibata,vamwe vanoionera mufirimu nemuhope.Mira ndikuudze kune vanoishuwira mboro iyo yaunoshainira hako kutoti nhasi ndakaneta,ndiri kurwara hee chino iweka iwe.usati mahure aya ichoice mhani.kunetsa kwazvo.vanototi dai ndawanawo wangu iwe uchiita wekudadira,chengetai varume vasikana vaitirei your best.sent to all women you know vazive kukosha kwemboro

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

5 thoughts on “Kusvira mukadzi waBoss. Dont try this at your workplace”

Leave a Reply