1.Haarare pamusoro pemukadzi akatsimbirira kana achikwira, anofanirwa kutambisa chiuno kwete kungo monyoroka kunge nyoka uri pamusoro pangu

2.Anogera choya kuitira kuti mukadzi aone kutamba nezvombo zvababa. Uye anogera hapwa osiya chepachipfuva kt mai vatambe nacho.

3.Anopawo mukadzi nguva yekumbotambisaw­o mboro oijaira.

Anombopawo mukadzi nguva yekuti anomboenda pamusoro achikoiirira baba. Chinoiava chandinoti chikapa

4.Anodya beche remukadzi nekuisa rurimi pamusuwo paro nekudhonza kabeans kaye nemuromo zvekuti mukadzi anoita kuburitsa maziso kunge mbudzi yafira mumvura

5.Haateereri kuchema chema kwemukadzi kunzi unondiuraya nemboro cuz hakuna guva remboro. But ndaramba varume vanozosvira chibereko instead of kusvira G-Spot

6.Haasvire mukadzi nestyra imwe chete anopota achichinjanisa kt zvinakidze.

Anombopota achiita mastly akaita saana chibhasikoro, k makumbo mudenga……

a. Vanababa zivai kuti tinomboda kufongoreswa uye tinoda rough sex

b. Kusvirwa takagugarira, panoita inonzi deep penetration. Inonyatso kupi yese tobva tanzwa paperere moyo

c. Kumboendawo pamusoro

d. Kusvirwa mushower kana mutub tichigeza

e. Kusvirwa mudinning pasofa kana mukitchen pacarpet

f. Imo mudzimotikari paseat tinopadawo zvachose

h. Kusvirwa takamira imo mubedroom chaimo etc

7.Haamhanyire kutunda cuz chinotanga kt mukadzi anakirwe atunde katatu ozotunda iye. Kana uine dambudzuko rekukurumidza kutunda kana kuti unoita wejongwe unotenga natural herbs so that unorova damba refu
8.Anochemerera kana kuboorera kunge mombe yatungwa pajoki kana ave kutunda kt mukadzi aite mawara ekuti ndagona kupakurira nekurovere baba chikapa
9.Haakwire mukadzi ari dry,anobata mukadzi kusvika atota akubvunda sekiti inenzara.. Kwete kungo mhanyira kundonyera mboro dzenyu. Munotikuwadza mapeche edu bcoz kunosvuuka
10.Anoziva nzvimbo dzekumutsa nadzo muviri wemukadzi
11.Anoyamwa mazamu emukadzi nekudhonza matinji kana ambozorora achimirira kuti imuke zvakare
12.Haatange kukotsira kana apedza kusvira anofanira kumbosara akamuka
13.Anosurisa mukadzi kana otunda kuita kunge dhongi ramanidzirwa pawaya
14.Akarara achisvira mukadzi anofuma akavata kwete kuti mukadzi anofuma achitsvaira ruvanze rungwanani
15.Haatangwe nemukadzi kuti huyai tisvirane
16.Haakandwe mudenga kupepetwa nemukadzi
17. Haango svire mukadzi wake mubedroom chete, anokwira mukadzi wake mukitchen, muoffice chaimo, mugarage, mumota…..
18. Anotenda mukadzi kana apedza bonde kwete kungodzuraka kunge uri kudzuruka bhasikoro.
Unokwanisa kutenda mukadzi nemutupo chaiwo mazvita Manyati mazvita Shumba, mazvita Soko…Mugare kure nemoto