Aunty mai Debby ishamwari yamhamha yavakakura nayo kubva vari vadiki, vaitotorana sema sisters asi they were just friends, so takakura tichivaziya.She was a divorcee but vanga vane vana vasikana vaviri of which vainge vatoroorwa coz vakakasira kuda mboro varivana vadiki.Anyway Aunty vaida kutama and vakabva vakumbira mhamha kuti ndivabatsire coz vaienda kumba kunyowani kustand kwavo.

Aunty I type yevakadzi vaya vanotaurisa, plus varefu vanemazi hips plus ma kiss dondoro.Even pandaikura ndaingoona kuti mai yakabatana iyi,taiva hedu vana vadiki asi zvainonekwa.Ndaingonzwa kuvada asi ndaiva mwana mudiki by then and vaingonditi murume wangu murume wangu mongoiketa anasahwira zvavanoita

Anyway ndakaenda kuya ndokusvika tichitakura zvinhu zvese, ko iyezvino ndirimonyaka ndakura so vaitonditemba kutakura zvinhu.takangoenda hedu tiri two, ndokusvika mumba macho manga munetsvina and takasvika husiku so Aunty vakange vango cleaner one room chete, dzimwe dzimba dzaisararika.Vakaisa metress yoga ndokubva vati chikomana zvanhasi hatina choice tongorara mu one room then mangwana maksen tobva tatorongedza neku cleaner dzimba usati waenda. Ndikati zvakanaka mongondipa henyu gumbeze ndorara pasi.

Vakaseka zvavo zvikanzi uzoita flue nedust irori ndozoti kudi kunamai vako?Ndakunogeza zvangu ini tofanirwa kukasira kurara nekuti magwana tofanirwa kumukira titange maksen sen.

Ndakapishingana nepfungwa paye kuti manje zvandisina hembe dzekuchinja ndichaita zvekudii?Anyway ndakangobvisa hembe yandaiva nayo ndokusara ndine vest asi trouse handina kubvisa since ndainge ndisina short.Ndakasanopinda mumagumbeze ndokutoenda kumadziro dziro chaiko ndokuzvipeta.Aunty vakauya ndokuti watorara, ndikati ehe ha ndakutorara, zvikanzi manje zvese izvo zvosimudzika here, ndakacheuka ndichida kuona zvavaitaura, ndakabva ndasanganidzana navo vakamonerera aya mazitauro, apa vakanyatsobatana zvavo.Ndakangoti ehe haa zvotakurika.Vakabva vati tarisa kuside ndichinje apa ndobva vaseka zvavo, ndakaita saizvozvo asi kutaura chokwadi mboro yangu yanga yatomira.

Pamba pacho panga pasina magesti so light taishandisa zviya zvema battery zvimazhin’az zvinenge zviri dim kunge candle.Vakarakidza kuti vachinja ndokubva vapinda mumagumbeze.Vachingopinda ndofunga vakamarwa nejean ranga nkapfeka zvikanzi, ahh asi wakapfeka hembe?ukuda kurara uchindimara nemazi jeans ako ayo bvisa bvisa hako.
Ndakasimuka paye ndokubva ndabvisa asi ndainyara coz ndaitya kuti vaizoona kuti mboro iya yamira, yanga yakadhinda nepant zvekuti even tho light raiva dim yaionekwa.

Ndakanzwa aunty vachitura befu ndikaziya kuti vaona mboro chete.Ndakabva ndapinda mumagumbeze, ndokuwana pillow yangu haisipo, vatora vakadzidurikidzanisa .Ndakazevezera ndikati aunty ndokumbirawo pillow one, zvikanzi handikwanisi kurara nepillow one, sebera lets share.

Ndakasebera asi ndaisada kuvagumha nekuti vaizonzwa mboro kumira and ndaisazoziya reaction yavo anyway.So ndakangorara asi ndiri nechekure.kwakapera nguva pasina movement, kusvika ndaona kuti zvinganetse ndobva ndatanga body language.Ndakaita semararo ndokuisa ruoko rwangu kuseri nepamsoro pechiuno chavo.Ipapo ndakatonzwa kakunyorovera ke t-shirt nemhaka yenvura yanga yagezwa kureva kuti munhu anga ari fresh apa aitonhuwirira geisha zvake munhu.

Ndadaro she responded by moving backwards towards me vakatozoguma vabondera pamboro yakabva yasvikopinda mumutsetse wematako.Ndakandonanavira ruoko ndokubata zamu ravo, ndakanzwa hana yavo ichirova nekumusa, ndakapinza ruoko nemut-shirt nemuhuro ndichiitarwekumanikidza kuti ndinobata ma tits .Ndakanzwa tuminyatso twamira zvino kuti twii ndobva ndatanga kututsunyirira, ndaitoda kuti tubudise mukaka asi semunhu anga ava kuma fourty something paigona kuzobuda lacto or powdered milk.

Ivowo nekunerimwe divi vakasverera ndokudzikisa pant yangu a bit, vakabata msoro weshondo ndobva vadzika kuisaiza neruoko zvikanzi iwe mwana imboro yese iyi? Ende ngaikore!!!

Ndakadzikisa short asi vainge vakangobata mboro chete, ndakazoribvisa zvemutsurundundu asi mboro Havana kuiregedza
After pant yabva ndakadzoka ndokuidzorera mboro pakati pematako a aunty, yanga yazara precum mboro ndokuzorera zorera mitsetse yematako uronyo apa ndichitsvangadzira beche, ndakasvika pariri asi haina kukwanisa kupinda zvakanaka yaiita kunge irikuvarwadza.Aunty vakabva vanditi imbomira , vakabva vakombama so ndobva vabata dako one ndokuridhonzera mudenga thereby kuvhura matako kuti beche risare pachena, remember tanga takarara takatarisa same side ini ndiri kumashure kwavo apa takarara neside, am sure u can see the picture.

Vavhura dako kudaro ndakatomekera mboro, kunyangwe yanga yakazara precum and iroo beche ravo ratota,ndakapinza musoro ndokunzwa kuti ndapinda manje, ndakaedza kuisairira kumberi asi yaisanyatsopinda, ndakabva ndasverera ndokubva ndaseenzesa zvigunwe two kunyatsobhedhenura matinji, coz ainge akaita kunge nyama dzesusu dziya dzinemacompartments, ndakarivhura nezvigunwe two kudaro ndakaipfekera mboro ndobva yese yati pfeeee, asi haina kupinda mukati kati, yakadarika ichikwenenzverwa netuchoya twebeche twanga twanyata nema sperms

Ooooohhhhhh, she moaned neka sweet sexy dragged voice, kaye kekunyatsosuwa mboro, vakadzi vanokaziya!!Ndakaisairira futi asi haa kunyatsoti nyaa yaisada, beche iri rainge ratova nemakore akawandisa risina kumbosvirwa or maybe vagarawo vane beche riri tyt or both.

Ndakawedzera kusundidzira mukati, asi she tried to push me away a bit, zvikanzi eish irikunaka asi yakakurisa, ndanga ndagarisa wena, ipapo vakabva vachinja ndokubva vanditarisa, vakabva vati aiwa ndaziya zvekuita
Vakasimuka vakati ita makumbo ako ese straight wakarara nemusana, ndakaita saizvozvo ivo ndobva vauya pamsoro and took control, vakabhedhenura makongo avo vega ndobva vainangisa, ndobva vaakuita sevarikuzunza zvinoita vakadzi kana vapedza kuita weti zviya, izvi vaiita vachidzikira pasi vachikurungira kusvika mboro yese yapinda asi yanga yakamanikana yakazadza matama ese ebeche.

Takatanga kukoirana zvekuti kwekutanga vaiti vakadzika ini ndenge ndichidzikawo zvine rhythm asi mboro yaisabuda coz ndaizogamwa nemubhedha, vakakwira ini ndichikwirawo mudenga ndichiteera kwaenda beche kwese,takakoirana ende zvainaka sei??Ndakazoti zino ndanzwa kunaka kwebeche ndainge ndakuti ivo vachidzika ini ndichikwira, ivo vachikwira ini ndichidzika, zvekuti pataisangana pakati mboro yaibva yaita kuti ndi and zvinena ndozvaisangana, vaiti vachidzika soo yanyura kuti nyaaaa vobva vakurungira vokoira soo vobva vaiti nyaaaa zvakare, eishh, beche ronaka zvaro ende ndorida, ini ndiri gentlemen handivanzi.

Ndakavabata muchiuno ndichimbovabata musana ndichiyamwa matits, aunty vakazotanga kuchemerera vaakungodzikira vasisa kiore, ndokundibata musoro vakanditsikirira kumazamu, ipapo mboro yakanyura ndokunobaya chibereko, vakatetsura kamhere auty vachitunda, iniwo ipapo uronyo hwakabva hwaita zvekutushuka huchibuda ndichitundira aunty kuchibereko, Aunty vakagwinha gwinha, vachi shaker muviri wese vachibva vatanga kuita sevarikubvunda, vakatanga kutaura chinenge chifrench hameno chirudzii, asi ndakazongonzwa kuti shiiiiiiiiiiiiiiiiiiit, kwekupedzesera, ndobva vandibata zvinesimba, vachipedza kubvunda nekutunda, ndobva varara pachest pangu kusvika mboro yasvinika masperms ese ndokusvava irimo, takaramba takagukuchirana ndobva tabatwa nehope tese takadaro

Leave a Reply