Nezuro ndaitobva hangu pacollege pangu paspecis ndaka kwira kombi pacharge office kuty ndibaye paden.Ndakabva ndagara kuback seat kwaitovawo neimwe mother yanga yakachena nekunaka zvese .Ndakabva ndagara hangu panext nayo ndichingoipa kazizo keruchiva apo mboro yangu yanga yava kumira manje .kombi yakarohwa takananga pachi-town tichingo tarisana chete nemother iye , iyo yaizondipa kazizo kaye kenyengo kanomisa mboro …tasvika pachikwanha ndakabva ndaudza conductor kuty ndiri kuda kuburuka sezvo paiva nezvandida ipapo ..ndakaona mother iye yakuburukawo mukombi …..ndabva ndatanga kudedera nenyere nekutya futy kutaura nayo.

Yakabva yaty hesi baby …ndakati ndiribho hangu murisei:……takabv­a tatanga kutaura nyaya kusvikira dzavanyaya dzesex …yaka bva yati ndinonzi” mai monalisa but u can call me Tress coz um single….ndinogara kuzengeza ndiwe wandatoburukira pano kuty nditaure newe saka sezvo wati wanakirwa neni handei kumba kwangu ” ndakabva ndagutsurira musoro tichibva takwira kombi takananga kuzengeza …takasvika paden pacho Tressy wangu uyu aingo shandisa ka1 room kake but manga muri smart muchi nhuwirira zvakaipa ndabva ndanzi ndigara pamubheda……..aka­bva abuda panze akabata matowelz ake ….akazodzoka after 10minz ndakazoona kuty akanga aenda kuno geza akapinda mumba aka sungurira zitowel zihombe …. Pataka tarisana akabva atanga kunyemwerera.

Akabva andibvunza kuty wakambosvira here ndikati handina ..fo sho ndanga ndisati ndambosvira ndaingo pona nebonyora chete . Akabva atanga kundibata achindibvisa hembe, apo mboro yakanga yava kumira futy manje ……tress akabva adonhedza towel rake ndakarohwa nehana nezvandakaona  ndakona zibeche ranga rakashevha rainunira kunge nyama yenguruve iri kugochwa ndichibva ndatangakuzuzuma nenyere takabva tatanga kukisana zvemhando yapamusoro soro fo abt 10min tressy akabva abata mboro yangu yakanga yato mira kare achibva atanga kuiyamwa ndakabova nekunakirwa ndibva ndatundira masperm mukanwa make akabva atanga kumedza masperm aye achibva ati nanzva beche rangu, ndakatanga­ kuripuruzira ndibva ndaisa muromo ipapo imi, ndakarisvisv­ina kunge kamwana kane 1 week kasina kuyamwa akabva atanga kuchemerera apo mboro yangu yakanga yava kumira futy zvine power takazorova position iye inonzi 69 kana muchiiziva.

Takan­anzvana nhengo kusvikira tese takuchemerera after 15 min ndakazo nyika mboro yangu mubeche ra tresssy akabva andipidigura achibva auya pamusoro pangu akatanga kukoirira kuita kunge munhu aneshave apo yakanga iri nyoro ngakatanga kubova nekunakirwa iye achichemererawo takasvirana fo abt 25 min akabva atakanga kutunda neniwo ndakabva ndatunda ndichibva ndango ti rabada nekuneta .

2 thoughts on “Zvakazoitika last week mufunge”

Leave a Reply