Ndaibva ku airport kwandakange ndaperekedza wife yangu yainge yaenda ku South Africa kunotenga midziyo yemu kitchen. Ndakati regai ndipfure nepa beer engine bhawa repa Jameson hotel. Pandakapinda ndakasanganidzana maziso nemunhu wandakafananidzana na Lisa.

Lisa aive musikana wangu we ku high skool, ndirini zvakare ndakamubora. Iye akandi ziva akauya kwandaive akandi kwazisa, ndopandakaziva kuti ndiye. Takaenda pa table tatobatana maoko, ndakamubvunza nezvehupenyu hwake ndakashamiswa kwazvo kuti anga ave accountant pakambani huru muHarare. Ndakataurawo nezvehupenyu hwangu kudzamara tasvika kunyaya dzeku high skool. Akazondi bvunza kuti why ndakamuramba, varume ndakanyara. Ndakazongoti taive vana paye kani Lisa.

Iye akasekerera ndopandakaziva kuti panenyaya. Takanwa zvedu tichingo tandara kwema hour anokwana matatu. Ndipo pandaka kumbira number dzake dzefoni, akandipa. Ndakamuoneka iye akandi bvunza kuti why ndiri kuda kukasika kuenda, ndakamutsanangurira kuti kumba kwakange kusina munhu. Akafara pakapinda nyaya iyi munzeve dzake, akati nekazevezeve achiruma miromo ko beche rako raMature now haudi kuriona futi here? Achi pedza kutaura kudaro mboro yangu yakamira zvekuita zvekuvhunduka zviya.

Ndakati asi kwete kumba kwangu ngatitore room muno. Iye akaita zvekushamisika akati iwe Tom handisi hure ini. Ndakazongoti ndirikutamba ndichinyara nyara. Takazowirirana kuenda kumba kwangu ku Mandara nekuti kwake kwakange kuna mai vake. Taka driver takadungamidzana ini pamberi iye kumashure. Tangosvika handina kukwanisa kuvara door remota yangu ndakumhanyira kumota yake.

Iye ndiye akazoti ko door hauna kuvhara wani, akadaro achidzika mumota make. Takandundurudzana takananga mumba apo ndaito tanga kumubvisa hembe yake mabhatani. Takazosara tosvika ku bedroom Lisa anga asara ne bhurugwa chete and renge ratove mumabvi chaimo. Ndakamurarisa pa bed negotsi ndotanga kuyamwa beche. Lisa anga ane matinji akareba zviri pakati nepakati asi beche racho renga ratove muhomba chaiwo, indeed renga raMature sezvaakareva. Ndakasvisvina matinji neka beans Lisa akashinyira kunge sadza. Ndakazoti chiyamwawo mboro,ayewa bodho handisati ndamboitwa zvakadai, ayiita kunge achamedza mabhora angu. And paai sveta mboro aitoda kundi sveta hurume hwangu chete.

Ndakazoenda pamusoro pake ndokumu ghadha ini zvangu Tom, ndakaridza beche uku chikapa. Payisadanwa anonzwa, yaive iri bata wabata chaiyo. Ndakazoiti svoto ndikamuti muka ufongore, imi hama dzangu paaka fongora kudayi, ndakaona zvisingakawonekwe. Lisa akatakura vanhu woye, ane zvinhu zvaku. Ndakaiti bvoo yese iye akatanga kuchemerera ndakaziva kuti zvake zviri kumufambira. Ndakasvira for about 30min ndopandakanza kuti mbeu yangu youya zvino, ndakatundira beche rese mukati imomo. Takapedza takaenda kuno geza tese tichingo nyaririra zvishoma. Akazo pfeka bhurugwa ndichino nhonga hembe dzake dzatakange tamwararidza mumba mese. Ndakamupromisa kumufonera mangwana acho.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply