Ndaibva ku Harare marimwe zuro ndichienda ku beit bridge nebasa.ndakaonekana namai mfana zvakanakanaka ndokukwira zvangu gonyet rekubasa kwedu pambudzi paya.driver akakwidza two ma passengers ndokurova rhori tanananga kumasvingo. Ini ndakatovata zvangu sezvo ndainge ndarara ndichikwazha mai mfana plus ndainge ndiine bhabharasi zvangu.
Ndakazopepuka taa pa Exo driver aakuti timbodya sadza plus yesndainge ndahwa nezharawo.takadya jembi ndokusimudzira zvedu.tichangosimuka takabva tamiswa neimwe mhomhs yaiva ine ka bag kadiki ichiti irikenda ku beit bridge irikuda kuno crossa kuenda ku musina.mai yanga yakabatana iyoyo.ha ndakabva ndati kumuface wangu ndatii takure.yakapinimidza matako ichipinda mu truck apa yakauya nekupassenger side kwandaive apa yaive yakapfeka skirt,payakakwidza rimwe gumbo ndakaona zvidya zvakatsvukirira , kunodai ndakasanganidzana maziso nekabrugwa ke black apa chinena chakafuta yaiita kunge yakaisa kotopeya pakati pemakumbo mukati me pant, eish mboro yangu yakabva yamira ipapo.ndakamubatsira kupinda nekuti pataive pakanga pasina kumira mushe.
Takarova gonyet tichikurukura zvedu ,ndakamubvunza zvakawanda kusanganisira murume akati haana ane mwana hwan chete anogara mumasvingo imomo he njani njani, pasina nguva tainge tava kuNgundu tikabva tatenga hwahwa iyo ndakangoiigira reds ndikasvika ndichiipa ndakaitambidza six pack yayo ini yangu driver yake.

Apa pfunga yaive yatoo yekunyenga mukadzi uyu asi nyadzi dzaive dzichiripo plus kutanga munhu mukuru kwandiri kwainge kuchinetsa.
Takatitasvika paRutenga manje mhomhs iya inenge yanga yapika plus iniwo taakungotaurisa takawedzera ma six pack tese haa zvino nyadzi ndanga ndisisina ndakakarukana ndaakuizembera ndikafunga kuti ichaganduka ndikaona haisi. Ndakaiudza kuti ndinogara pa Luthumba that is last toll gate kubva kuHarare. Saka ndopandichaburukira then toburuka tese tonodya sadza tonwa hwahwa iye ndozomutsvagira transport yekuenda ku border. Nedhakwaz yakabvuma ndikati henaro nechemuoyo ndaihoronocha,uku mai mfana vaifanira kuteera after three days kuzotora mari ne stuff yandaida kuvapa yeku flea market kwedu.saka ndanga ndakato relaxa zvangu ndichiziya kuti ndiri safe.


Takasvika paden ndokunotenga sadza nemhomhs iya tikadya asi beer yakati yanga yaabho,takadya sadza tikapedza asi ini ndanga ndisisagone nekuti mai iyi yakabatana serious.ndakangotora ruoko rwayo ndikaibatisa mboro yangu apa yanga yaakutobuda rute nakare.tsinga dzainge zvino dzati tarrrrrrrr tarrrrrr yaakugwadza nekumira.asi kufunga kwangu maii iyi ijoki chete nekuti yaisamboganduka kana kahwan or maybe ihwahwa.ini zvino handina kunonoka ndakabva ndatotanga kubata munhu since taive takagara pa bed,ndakamubata bata makumbo aya ndokuoya kuno kuchinenna chandaive ndamboona paya,apa ndachi shevhewe.ndakanoti dzikei kudai ndopandakasangana nematinji,hana zvawo kukura sterek asi aiyevedza kubata.kunoti mutank kudai ndinzwe makanyata kare ,ndikati nechemumoyo nhasi ndorigambura ndakambwata chete handimborimisi.


Takatanga kukisana moto chaiwo.ndakarimbunyikidza matako ha kudai pasina nguva ndainge ndatoo pamusoro.ndakangobudisa mboro yangu nekuirongedza stret mukati kati mebeche,ndakangonzwa chiveve muviri wese apa mai iya yandikochekera ndokungoti ahhhhh svvv,ndokuramba yakaoma yakandibatirira apa tese hana dzichirohwa nehana.ndakanatsonzwa huronyo huchiwodyomoka mukati kati chaimo and hakuna akakoira umwe ipapo kwaingova kutunda chete nekuzorora katadaro.
Takambozorora kwekanguva ndopandakazomuka manje ndaakukatanura hembe iyowo ichibvisa dzayo nekuti ipapo ini ndainge ndangodzikisa mabrugwa iyo skirt yayo ndakangoikwidza ndikaisa brugwa rake paside ndikarongedza museve mugate.

Tabvisa hembe ndakatarisa matako mboro yangu ikatanga kumira,akabva atanga kuibatabata ahh ndokuone yaakuchaiwa kabonyora bhijana ah yapukutwa nepant pasina kanguva yatoomumukanwa.mukadzi uyu aiita kunge arikuridza mupururu nerurimi pamusoro peshondo yangu wanike in ndongoti oooouuuhhhh,ndakabata matako angu.akaisukuta ndikahwa hoda kuuya ndikamubvisa ndikamufongoresa.ndakamudambura nayo ndakabata matako ake apa musana wake wakaita chipapame zvekuti ukaisa mvura hairasiki pasi,mai yakatambura nekunakirwa iyoyo,yainge zvino yongoshinyira yakabata pillow seichaibvarura ndikati hamusati matanga ndatombotunda zvangu kekutanga kechitwo mahwan.ndakaona kuti ainge aneta ndokumupindurudza,makumbo mudenga.ndakaaisa pafundzi zvangu mbutu yose yoita kunge mumuromo memwana munemavende.ndakaapuruzira matinji neshondo yangu ndokuona mhomhs yongoshama muromo zvino yoisa musoro side by side.

yakabata kumeso ichisiya ichibata gotsi within seconds.ndakaikwesha iyo ndokumbosimukirawo manje yondipepeta yakabata matako angu soo ndokusimudza chiuno ndokutanga kuita seiri kutamba rhumba yakakoira mai iya apa manje ne lubrication mboro yainatsopinda yese ichityakisa beche zvekuti ndikazvifunga even mboro yangu inotomira so.mai inonaka iyoyo plus inonakigwa nemboro ichichemerera kusvika mai vapopota. Ndakanzwa zvino mboroyosungwa nematinji manje beche rake raoma matinji aya zvino iota basa rawo aisunga mboro ndoita kunge ndirikuboora mwana mudiki.akatsunzunya mukadzi uya apa aruma chirebvu manje ini ndoona nyeredzi paya mukosho waoma ndikanzwa ndotunda.ndakamubatakumusana ndokunatsoisa mboro mukati kati iye achisumuddza chiuno ndakanzwa ndichiguma tumwe tunyama twaitiza tiza tuchitsvedza mukati imomo maiwe ndakapera simba ndichinzwa simba ndichibuda rute ndichioma ndakadaro mai vachindisunga nemakumbo ndichibaya tunyama tuya nekutunda mai vachigwinha svvvvv haaaaaaa hiiiiiiiii, iiiiiiiiiiii shiiiiiiiiiiiiiiit takaramba takadaro zvichingonaka chete kusvika ndofunga ten more minutes tichinakigwa chete takadaro.yakandikisa chest mai iya ikati waita basa sha ndanga ndagarisa.


Takapedza tikabva tavata zvedu.kuma four four,ndokunzwa voice ramai mfana vachiti babaGodhi,apa vainoka door,baba Godhi vhurai door,ndakafunga kuti ndirikurota,ndikanzwa aiwa voice ndiro, dnikati nechemumoyo ndodzokorodza futi here zvandakamnoitwa pandakawanikidzwa namaiD mukadzi wemunhu?ndakamutsa mhomhs iya ndopayakatanga kupfeka ndakaiti shamwari mukadzi wangu anenge ateera,zvikanzi namai Godhi ko seiko usiri kuvhura ndikati rega nditarise ma keys pandaaisa.apa I one room ko manje mhomhs iyi ndoibudisa nepai?vakomana kana zvapressa chaiko unoita rimwe simba rimwe rausina kumboona muno muAfrica.ndakakwachura bugler bar ndokuvhura windo kunodai ndokuti mhomhs iya ibude.kunodai so nemazitako haichakwani,ndakarisairira ndokurifosa ndikanzwa tiiii,bhidhiri dhiii,pazhe ndikati zvaita.


Ndakadzoka ndikabva ndavhura door.ndakadzikama zvangu,mai mfana vakapinda ndikatambira ma beg avo,zvikanzi ndakaneta ndoda kutovata,takabva tavata zvedu ndokuvasimukira one round yakasimba zvekubvisa hu ‘suspect hwese hungavapo’.hapano manje maksen tamuka chimhomhs chiya chakabuda chikasiya ma sandles ne braa,mai mfana vaakugadzira bed nekustvaira.vakasimudza juvhet kabraa ke red ndokuti puu pasi.pavakati vakasimudze ndokusangandizana nema sandles e white vakashama muromo ndokunditarisa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am sure mese you know zvakazoitika,chiitai basa manje musangozvirasvira nyoro dzenyu zvisina P.O.Box apa ahhhh.
Dhazbhom

Leave a Reply