“Aiwa sekuru hamungasari manikidzirai muT 35 mune Vashandi vamhamha tiende. Akadaro mwanakomana watete vangu achiswededza vakadzi vange vari mumota, munongozivawo kugara kwevakadzi. Ndakangokwana pakona ndikati yachata muzukuru.

Mota yaive netende saka yanga is I hora stereki.I squeezed in ndobva toenda zvedu.
Husiku tichaenda ndakabatwa nehope pandakapepuka pane Mukadzi anga ati kwati neni akarara akaisa magaro ake pazvombo zvangu pachidziya kwazvo . Ndakangoerekana ndabata punani nekumashure. Ndakavhunduka knowing I was gonna be in a problem.

But ndakabatwa ruoko rukadhonzerwa pekare kwakumbandidzirwapo . Kwakubatwa nhengo yangu munhu akafuratira ikatambiswa. Zip yakavhurwa ikavhomorwa ikatambiswa.

Pasina nguva yanga yavemo, tumaG string tunopfekerwa purpose . Ndakamukwesha munhu wandisingazive, wandisina kuona face yake kunge ndakasvikirwa. But mungozivawo kuti nyama inonaka inotaura yega. Mai vaive nezvnhu zvavo ivavo Ndainyatsonzwa ndakabaya panodzokamisa chaipo akashivirira ndikanzwa heat yawedzera nhengo yangu yasungwa nepunani. Ndakadira because ndange ndave nenguva ndisina kumboona Mukati.

Akagomera zvakanzwikwa nevanhu vaive mumota asi hapana akaziva kuti chii chirikuitika. Takapedza Kwakubatwa nehope. Takasvika KuZaka hwaive husiku handina kugona kuona kuti face ndeipi. Zvakandidya moyo because ndaingoda kuzivawo kuti ndeupi. Tapedza kuviga tete takamboedza kufananidzira fananidzira asi face dzose hapana yaimbotaridza kuti ingava connected nenyaya yacho. Kana wekuudza ndakamushaya ini.

Dzakuenda KuManheru ndakuda kuita wet I ndikanzwa unusual pain panhengo yangu but handina kuzviisa mumusoro. Ndadzoka Harare ndakazorwa and ndakanyatsoziva kuti chandakadya chamuka. Ndaitya kuenda kunotestwa so varieties ndaivadhonzera kuchibhoyi, nemaporofita. Kwaitaurwa zvakawanda kwazvo kuvengwa kubasa, vehukama vasingadi kuti ndibudurire yep yep. A

Ndomubatire wandakaita HIV hama dzangu

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply