Kusvira Maid kupotsa KumuMitisaKusvira Maid kupotsa KumuMitisa

Kusvira Maid kupotsa KumuMitisa!
Maid akati “so..so…sorry dady handina kuzivakuti madzoka. Ndafunga kuti zvimwe ndi Susan auya ne one of his boyfriends kuzoita zvisina basa mubedroom menyu”. “Asi Susan haapo here?” ndakamu bvunza. Akapindura kuti “Susan ange aenda ku Trip yeku chikoro kwake achiti akatadza kuuya kumba anoenda kwa Gogo.” Ndakanyatso tarisa kumeso kwaMaid ndikaona kuti zveshuwa she had been taken by surprise kundiona, asi ziso rake harina kuzeza kuramba rakati ndee pa mboro yangu.

Ndakamuti “next time unotanga wagogodza padoor, chienda”. Akadududza akango tarisa pa mboro yangu Achingoti budei ndakavhara mukova ndokubva ndati “phew padiki diki nda….,” Ndisati ndapedza kufunga ndakanzwa ka gentle knock “ndikati pinda chii futi?” Maid akati..” I am sorry dady hana yangu iri kurova , ndavhunduka..ndava kutotya kurara ndega mubed room mangu.” Ropa rangu raka mhanyira kuzasi pfungwa dzangu dzikambo rasika kwemaseconds..Ma brakes ekuzvibata sababa vemba akaruza .

I couldn’t stop this force. Ende zvekuti self control zviya unenge wakaguta beche Usiku uhwu ndange ndiri super charged zvekuti dei pressue yemuma chende angu yai mhezhwa yaiwanikwa iri muma thousand Kpa kudarika pressure yematyre e gonyeti (30 ton truck). Ndanga ndakatakura abnormal load yekuda beche .

Ndakazongo pembenuka Maid avamumaoko mangu .. very fast ndaka sumudza kanightie kake wanei NO pant, NO bra. Ndakatanga kuyamwa mazi mukaka ake zvandisina kumboita chero zamu ra amai vangu nyakubereka. Iye wakangoti ziblambi rangu mbaaa kunge munhu akabata musoro wenyoka. Ndakayamwa kunge kacheche kapedza 3 days nenzara. Ndakazofambisa ruoko kuisa pakati pemakumbo ake wanikei yangova Kariba dam zvayo. Mwana anga atota zvake iyeye.

Ndakanzwa oti ..”Dady chindikwirai kani moda kundiuraya ne zemwa here…?” Apa aidhonzera mboro yangu achinangisa pabeche rake. Ndakaiti pfeee zvinyoro nyoro kusvira maid ..mwana akati asvikirwa akabvundirira zvekuti ndakatombofunga kuti aita malaria fever here? Izvo kwete kunakirwa nemboro chete. Ndakazorova ndima sa senior SVILEZ. Apa mazizamo aichukuchika kunge aiswa mu shake shake kuri kusvira maid wangu. Mwana akatunda kekutanga akago zhamba zvekuti ndakada kumubata muromo. Aka tunda kechipiri pasinanguva, Ndakabva nda mu turna . Ndokumu rarisa ne dumbu.Ndoku vhura makumbo ake, iye akabva anyatso simudza chiuno chikamira kunge manhenga e peacock. Achingo simukira ndoku nyatso gwadama nemabvi nemagokora .

Beche rose rakauya kumashure. Ndakaona infrastructure anatomy yebeche rake rose. Apa garo nema hips zvaive round kunge zvaka dhirowewa ne compass.Mboro yangu yakashatirwa ikavhura ziso rayo rimwe chete iroro . Ini ndakango bata matako ake , ndokubva mboro yango nanga yega mubeche , kwakutanga kusvira maid. Apa ndipo pandakapa kutenda. Beche rake rakaita kunge mune ruoko mukati rwaibatamboro yangu rwuchiregedza zvinyoronyoro. Ndakamboramba ndakai nyudza chete ndisinga koiri ndichinyatso terera kutswinya kwebeche rake. Ndakazotaga kuchimu kwiza iye achito nyanya kukotama futi.

 

Kusvira Maid kupotsa KumuMitisa
Kusvira Maid kupotsa KumuMitisa

Akanditi ” Dady musa tunde pliz chimbomirai ndichiri kuidakani” Ndikati zvokwadi handinga musiyi achirikuida ndakaziva kuti ndikamukwidza reverse missionary (iye ari pamusoro) anotunda zvakare. Zveshuwa akandikwira, ini rumwe ruoko ruchitekenya mazizamu rumwe kumagaro iye achiita kunge ari pa bhiza akagarira mboro yangu. Ndakazonzwa kanguva oita noise yake ndikaziva kuti wotunda. Ipapo machende angu aka regedzera ndikanzwa iye awedzera kuchema ndikaziva kuti atsva ne mhodzi dzaputisirwa mberimberi kwebeche rake. Akangoti zete ari pamusoro pangu.Takambundirana kwekanguva. Hope dzangu dzakauya chopaz. Ndakazo pembenuka ndichitorota ndinamai mufana my wife. Kunoti bamhamha wanei ….. NDAKARARA NEMUNHU ASIRIYE!

Ndakazokarova second round ndikakati “chiendaku bedroom kwako”. Ndakamuka ndichi nyarakunge mukuwasha aona bhurugwe raambuya.Ndakazopa maid mari yekutenga morning after kuvhara ma one e pregaz.. Ndakabva ndachinja mubhedha musi iwoyo. Zvikanzi na wify “ingawaita hako matress ye this old bed yange yavakutobaya maribs angu”. Neche mumoyo ndakangoti ” sorry honey i am as guilty as the word guilty”.Ndakazoenda out nebasa ndikadzoka 3 weeks later ndikawana maid adzingwa na mai mufana vachiti vakamubata aine hanzvadzi yavomubedroom make akavhura makumbo 180 degrees achibowa nekunakirwa. Kana nekwaari mwana iyeye, murume achamuroora achatapirirwa chaizvo.

Kusvira Maid kupotsa KumuMitisa appeared first on Vanodazvinhu.com

 

Leave a Reply