waiwa musi wesvondo tiri zvedu kushow yeumwe muimbi ane muukurumbira chaizvo pasungura .musi uyu ndaiwe ndakatyora zvangu ndirimuchikona ndichinwa zvangu drink rangu . nguwa dzanga dzkuita kuma 10pm apa sungura ichirohwaa too bad .zvisinei ndakabva ndaita mahwekwe nechimwe chisikana chandakambopfimba chikandiramba .mwana uyu aiwe muform 3 paBiriri High .haiwa pakunaka zvake pameso aiwa asina kunaka zvembiri asi aiwa nemazimhata okuti wega waisekerera achikuzunzira achidarika nepauri .musi uyu aiwe akapfeka kadress kaya kanobata mhata kakaita zvokuti namanama nemazigaro ako .

Ini ndakaita sendaiwe ndisina kumuona achibva angopfuura nepadiwi pangu .Ndini uyo ndakatora foni yangu muhomwe ndokumutumira text kuti tisangane panze ndokubva ndokubva ndatobuda panze .Pasina kana chinguwa mwana uya akabva abudawo panze paya tobva tatanga hedu kukurukura .

Apa ndaigaya nechemumoyo kuti ndomukwezva sei tiende pedu toga .Ndakabva ndanyepera kudawira foni yangu ndichibva paaaiwe ari ndakananga pane chimwe chimba chaiwe chisisingashandiswe apa chigunwe chichimudaidza kuti atewere .patangoswika paiwe pasina chiedza pamadziro echiimba ichocho ndakabva ndamudhonza nesimba ndokubva tamira padhuze nepadhuze apa ruoko rwangu rwaiwe rwatobata mhata dzake kare ndotokisa kisa nzewe dzake .

pasina chinguwa ndakanzwa muoko wake kubata mboro yangu nechemumoyo ndikatii haaaiwa zvangu zvaita .paakabata mboro yangu ndakanzwa nekazwiii kadikik kut aaaah aaaaah .ainge aibata ino mhoro yachiiitiiiii ngiiii kuita dombo .ini ndakabva ndapinzawo wangu muoko mubeche rake ndokubva atanga zvaka kufemereka .ndakamutenderedza ndokubva ndaibudisa iyo yangu ndokuiti ndooo mubeche rake nedog style iya .

pakutanga yangamboramba kupinda ndokubva ndaita zvechisimba kuisandudzira imomo , ndakangonzwa kuti maiiiiiii kani ndokutotanga zvangu kukoira . apa mhata ndaiwa ndakabata neruoko rumwe apa umweni muoko uchirowa mhata dzake .

tapedza mwana uye akabva angoti gwadara kugara pasi zvikanziii iiiiiiih ndiwe wegaaaaaa

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply