hiiiiii!!! dadddddddy saka ndizvo zvamunoita kumukadzi wenyu here izvi amaiii kani ari munhamo hey! wandikwadza kani, yaka kurisa kani maiweeee!

Ndini uyo, ndari funga beche, mudzimai wangu ari kumusha, and the bad part of it,it was on a Thursday,apo one of my friends invited me the previous night for a scud at his house, he had mixed the scud with some herb(Mudzatitsati or Mutundira gudo) ohh! this was a very powerfull herb.

Panext door paivenekamwe kambama kari kamukadzi kemunhu , kano katsvukesto, kaive nematako akarurama, right kamukadzi aka kaiti kakandiona ndave kuenda kumashops,ikokaitobva karongawo yako journey yekumashops,kaka ndiona ndakagara panze kaitotsvaga pekugara kuti kandivhurire makumbo,vakomana!

Manje this other day kakairasa,I took my money from the house and started going to the shops, then she saw me and she followed me ndikati yes please,I dropped my speed until she caught up with me, and then I said to her,can you buy me a scud kana masvika kumashops, ndimbodyawo mari yenyu, zvikanzi baba imi munopenga here imi, ndionekwe nemurume wangu ndichikutengerai doro anoti chii, apa ndaiziva hangu kuti hubby yacho yakanga iri kuDRC,ndikati ko varipo here? munotya chii?

Ndikati asi blaz uyu ane good mukadzi ndirikuda kumbomubira chete mazvinzwa ka imi ambuya, nezwi dete kakadaira,”hameno asi mukandibatisa kandinofira pamba penyu.No izvo akazvingwarira hatibatwe ambuya. kaka cheuka kachitarisa kuti hakuna arikuuya here kakaona deng kachibva kati saka munoda kundiona rinhi, iniwo kachingodaro ndakabva ndanzwa mboro yaku kusimuka chop chop, pasi pasi ndakati nhasi if possible,zvikanzi nguvai yacho, ndikati hameno imimi kuti munenge muri free nguvai,ndikati kuma 8 zvikanzi kupi ndikati kumba kwangu nhasi ndiri ndega kana zvichiita, apa takanga tasangana tega tega ve nyere (zemo) .

Saka ndinopindasei? kaka vhunza, ndikakati ndichasiya door rakavhurika saka unongo pinda zvinyoronyoro, kakagutsurira musoro. kachibva kati okey. zvomene ndakanzwa manyukunyuku, uku mboro yangu haichagona nekumira ndaiva ndave kutonzwa kutota mbichana. Hekanhi waro time yaka svika 8 clokers ndakanga ndavhara radio neTV ndichiitira noise. Haiwa door rakavhurwa ndikaona facha murima kwauyiwa., unoziva chii,akanga

aka monera zambia achiita seaibva kunogeza apa yaiva plan yekuti tisa pedze time. aka svikogara pamubheda , murima ndakamuka ndikatanga kukagirizira zvechop chop ndikanzwa kave kufemera padenga , ndakaka bheurira pasi zvishoma wanei hei! zvoitika, zambia riye rakabviswa kachibva kasara kakati yacha, zvikanzi batidza light, ndaka kwakuka chop chop ndikaribatidza, vakomana, apa kakanga kasina kana kupfeka burukwa ende kaiva nemaKongo wena, semunhu ndaiba, zvese zvematinji zvaive kureneni, ndakaiwewenura ndikai pfekedzera amai kupisa kwaaiita, shamari kakachemerera, kachindinanzva kumeso, kachitsvaka rurimi rwangu,amai,akasviranwa wena.Ukanwa scud, kashoma kukasika kutunda, uno svira kunge ucha uraya munhu ne bhaudi,ndainzwa beche racho richi nyatsopisa kunge mvuto ndaka kapindura seri neseri, all systems out two in one kusvika ndanyatsoona kuti haa.

Ndakazoti pave paye ndonzwa zvinohurony’o hwangu hwava kuuya, apo iko kaive konzwa kutapirirwa, kave kurova chikapa,zvinyoronyoro, kachindi gumha pamusana kuti hurony’o hunyatso buda hwese,amai kani ndakatunda kunge munhu anga ari kujeri , chokwadi ndakabvuma kuti ndasvira munhu, kakamboramba kakati rapata kwekanguva kakati o kachichanohwa kwahwaienda hurony’o hwangu.time kakazoti bengenu zvikanzi shaa ndava nenhumbu yako chete, inini handisati ndambosvirwa zvakadai since ndakatanga kusvirwa.

Idi varume takazoramba tongosvirana kusvika kamukadzi kaye kava kuti kave nenhumbu zvedi yangu, asi zvekuba amai kani!!

Leave a Reply