Ndakanga ndanzwa nenhomba yekuda chicken ndikati rega ndiende kunotenga huku kwababa vaBill vanogara muraini mangu tingati dzimba ina kubva pamba pangu.

Ndakapinda pagedhi ndokunanga kunogogodza padoor ravo, pasina chinguva door rakavhurwa wanike baba vakapfeka kashort, munozivawo kuti ziso harina muganhu, ndakatarisa paburugwa pavo ndikaona zimboro rakadhindikira, rairatidza kuti baba vakanga vakatakura mukwende, ndakavati ndaida kutenga chicken ivo ndokunditi pindai mutarise hombe mudeep freezer. Mai Bill vakanga vaenda nembeu kumusha saka murume aive ega pamba apa, ndakati nechemumoyo zimboro iri ndoda kutomborifilla, ndakanga ndakapfeka kamini kekuti pandakotama kusarudza huku babaB vakaona mbutu yangu yese, ndakavatarisa ndikaona pahuro pavo pachifamba zviya zvekumedza mate. Ndakaramba ndakakotama ndikaona munhu kwanyanu vakananga pafridge, vakandigumha nemboro yavo ndikanzwa ropa kuti zhii kune vamwe vanhu vane mboro, zemo rakabva randibata ndiye tendeu ndokuvabvarura t-shirt yavakanga vakapfeka ndokutanga kusveta mazamu avo.

Ndichipuruzira chipfuva chavo chakanga chakakavhwa nemvere, vakandipressa against freezer ndikanzwa kuvhita mukabudura kavo, ndakadzika kuguvhu ndichisveta , pachoya ndichibva ndadambura bhurugwa ravo vakanga vasina pant ndiye wewenu zimboro ravo mukanwa mangu kwii ndakanzwa murume oita kunge nyuchi, kushita kunge nyoka iyo mboro ichigwinha idzo tsinga vedu, hamuna chamakaona imi, ini sandi kutota kwandakange ndaita zvino takatora kanguva ndichidya mboro yavo pava paye vakandisimudza ndokundigadzika pafreeza ndokudambura kag-string kangu kwakutanga kudya beche rangu supu yose yaive mubeche yakakokotwa nerurimi rwavo wanike ndongoshinyira ndichingoti babaB kani i need u now inside me now zemo rakanga randitsvukisa maziso zvino, pavakazotora zimboro voriti bvooooo mubeche ndakanzwa magetsi zvekuti ndakabva ndatunda, ndakavapa chikapa ndikaona murume oooomba seingwe akatunda ndokuti, waita hako, pakarepo padoor pakagogodzwa.

It was another girl coming to get chicken paakaona baba Bill vakapfeka kashort akabva anzwa kuda kusvirwa apa she was also wearing kamini akabva aenda pafreezer as well …Zvakazoitika ipapo was another story….

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply