Munongoziva nhamo yekuroja iyi asikana. Landlord vedu vaishusha zvisingaiti. Type iya yekuti ikanzwa mumba menyu kuti muri kunhuwirira mazai inobva yakwidzwa rent.

So i was ecstatic when my husband got a stand. I couldn’t wait to own my own place. Saka ini semunhu aiva paleave ndaienda ndichinoona development pastand pangu every day. Yanga yatofamba zvayo imba vakutongoisa zvavo marough floors cz taizoda kumuisa matiles.

Cobra bodo, iwo mukore uno haiite. Sometimes ndaimboenda nemurume wangu sometimes nevana or frenz or relatives ndichino shower off ka kuti takabengenura zimba zihombe. Musi uyu however ndanga ndiri ndega. Ndanga ndakapfeka my short dress nemaheels ne mashades zvekuti ndega ndainzwa kuti ndirikunyatsoita. Ndakasvika pamba paye wanikwe hapana vanhu. Apa ndanga ndabva kutaura nabhiridha achiti varipo.

I was so so mad kuti vanhu ava shuwa kundifambisira mahara. The good thing is maioneka hamo progress from yesterday. Ndakabva ndaita whatsapp kuna chief builder kuti ko ndeipi iyi? Akabva ati tiripamshops patirikutenga hedu lunch bcz zvekubika zvirikunetsa saka masadza edollar epamashops anoita. Akabva ati vakutouya. So i waited hangu ndichitenderera mumarooms just feeling the hse.

Ndipo pandakati rega ndifonere hubby cz i was kinda feeling hrny. So i called him and told him kuti nhasi daddy ndirikutoda. Plz come home early. But my husband said he couldnt bcz he had auditors kubasa kwavo so he would be home late. I started begging him telling him kuti i would even prepare his favourite meal akati hazviite. I told him kuti i would blow him today akati he still cant because its not up to him and the work cant wait till tomorrow. Ndakabva ndaridza tsamwa ndikamuti uchakwirana nebasa rako iroro.

I then turned around ndikaona bhiridha akmira hake padoor. Ndakarohwa nehana thinking kuti anzwei. So i asked him how long he had been standing there?? Akati long enough to know kuti hamusi kupihwa zvamakavinga nemurume wenyu. Dai ndiri murungu i think i would have turned red because i blushed. Ndakashaya pekupinda. Akanditi not to to worry because munhuwo. Trying to run away from the story i asked kuti ko vamwe vake varipi.

He said varikumashops bcz sadza ranga risati raibva but he had to rush back since ndanga ndafona kuti ndauya. Ndakangoti okay. Then i commented on the floor kuti it was coming out nicely. Ndipo paakati he doesn’t understand y such a beautiful woman would be begging for sex like that. Ndakangoti it happens. Akati dai wanga urimukadzi wangu u would be begging kuti nhasi ngatimbozorora kani. Then i said then its a good thing im not yo wife. Zvikanzi its not because handigone but its bcz i would do u so many many times and iwewe haumbondinetsa kusimudza. Ndakangoti my husband is working hard thats why he is able to build such a big house for us.

I then got distracted by his chest which looked quite muscular in the worn out t shirt that he was wearing. And my mind was thinking kuti zveshuwa he might be able to lift me up with those arms. He broke my thots and said u think i cant lift u up? Akabva angondisimudza ka1 and found myself giggling. He is so strong lifting the whole of me nekurema kwandinoita. Akbva andigadzika pasi and we started kissing. Ndakamboda kuita resistance but the feel of him made me weak. We kissed ndofunga for a good 5 mins apa achiita achinhafa nhafa magaro angu. His hands were wandering under my dress. And mabatiro acho aaiita ndainyatsonzwa kuti yaas ndabatwa nerume. His hands were not as soft as Gari’s (hubby)anoshandira muoffice.

His hands moved up to my breasts and ainyatsomabata. It felt sooo good. Akabva anditi huya kunoku akandidhonzera kuroom kwacare taker uyo anga asipowo akandiradzika pamatress. Akasimudza dress rangu akaridza muridzo achiti inga vamwe varume vagere. Akanyatsobudisa mazamu angu mubra and the he started sucking them. Aitora one oyamwa rimwe achitambisa manipples with the other hand. Ndipo pandakati iii sha, tobatwa nevamwe akati haa not even bcz asiya even nyama yacho isati yaibva. Akabva avhura makumbo angu achiyeva achiti mmm. Akabva atora chigunwe chake akapushira ka gstring kangu kuside ndobva ambotambisa kabeans. Akakasvipira mate then obva anyatsotamba nako in a circular motion. I felt an orgasm coming nekutambiswa kabeans chete. That was new to me.

nice catchPaakaonakuti kuti im coming akabva aisa chigunwe mukati and finger fucked a bit. Haana kutora nguva akabva aisa chechitwo chacho. And started fcking me in an increasing motion way. Aaah, it was so good i actually screamed. Ndipo paakati ko haunganakirwe wega. Akabvisa trouse rake ndokubuditsa chinhu chake. Amai, kune vanhu vane zvinhu zvavo. Yanga iri ino yakachecheudzwa inemusoro unenge hohwa. Apa yaibuditsa masiriri zvayo. Akabva aitora akainangisa pabechepangu ndobva aita kunge arikuzorera precum yake ipapo. Ndini ndakazongoti chiisa kani ndakuvara. Akanyatsotora nguva yake achipnza mbijana mbijana semunhu aiziva kuti member yake ihombe.payakangopinda yese akabva aiti urikuinzwa sei.

Yakazadza beche rako here bhebhi. Akabva asimudza makumbo angu mudenga akamaisa pamafudzi ake sezviya zvinenge zvakaita frozen chicken. Akabva abuditsa ndobva aisa achigumira just after chimusoro chayo chapinda. Akadzokorodza ndofunga 5 or so times. apa masiriri achizara manje ndichimanzwa achiyerera kudzika kuenda kumagaro kwangu. Akabva atanga manje kukwira mwana vevanhu. And he wasn’t even in a hurry.

Ainyatsotora nguva yake kuisa achibuditsa. Ndipo paakangomira ndokundtendeudza akati ndifongore. Akadzikisa chiuno changu pasi such that beche ainyatsoriona rese. Apa ndanga ndavamuranda wake shuwa bcz zemo ranga rakandibata soo. Akabva atanga kndikwira mwana wevaridzi. Aiita achindirova magaro, iota ita orova futi and zvainakidza. Akabva aunza body yake yese kumashure kawngu akabata mazamu angu zvinechisimba ndobva akatanga kundiita zviya zvine speed . hazvina kutora nguva then i came again and this time takaitirana. Ndichinyatsonzwa masperm ake achipinda mandiri. Vasikana chitaurirwa hunyimwa sembare dzekumusana. Chemusi uyu change chakaoma. Ndakabva ndasimuka ndikapfeka hembe dzangu and hurried to my car.

Ndanga ndisina kufamba parefu ndikaona mamwe mabhiridha achitouya. Nhasi ndaibatikidzwa ndikarambwa shuwa.Before i even got to the junction phone yakapinda msg from the bhiridha achiti when is next time?