Kutunda kwemukadzi panguva yebonde kubuditsa kwaanoita hukadzi hwake mushure mekunge tsinga dzemukati menhengo yake dzasvika pakutadza kucontainer pressure inounzwa nekunakirwa kwaanenge aita mumuviri wake nekunzwa nhengo yababa ichipinda nekubuda mukati menhengo yake.Paunotanga kubata mukadzi wako muviri wake unodaira.

Anotanga kunzwa achisimudzwa mbijana-mbijana achinyura kupinda mune imwe nzvimbo izere huchi.Anotanga kumerera nekunakirwa.Magetsi emuviri wake anoconnectika kunge akanamatidzirwa nematurbine ese epaKariba neCabora Bassa.

Anotanga kukwira temperature yake yekunzwa kuda nhengo yako mukati make.Kapoto keoiri yake kanodeuka otanga kunyorovedza nhengo yake zvichiita kunge mvura iri kusinira mukasipite kepakati pegomo kana kunge mafuta echimombe chidiki abikwa adonhera pajira rakasvibira achimwirira ipapo.Mumwe anotoverera hunyoro ihwohwo zvekutohubuditsa panze uchimubata kunyanya vaye vane zvuru.Paanenge achidaro anenge achigainer intensity and pressure at a higher level zvichiungana padundundu renhengo yake.Paunozopinza nhengo yako mukati make kunakirwa kuye kunowedzera times 15 obva apengereka nekuyuwirira.

Manerves ake anodunduvarira mukati achizvimbirira-achizvimbirira nemvura yehukadzi.Anosvika pakuita explode, ndipo anobva abuditsa hukadzi huye kana kuti romantically speaking, juice yake.Ndiko kutunda uko.

Kuti mukadzi ave kutunda, zvakanaka kutoziva nekuudzwa naye.Semurume nemukadzi mumba menyu bonde rinonakidza, kukubatanidzai nekukubhondayi chaizvo kana muchiita communicate pabonde.And pabonde hapana nguva yeprinciple kana kunyara kana hu good boy/good girl.Pabonde ndepekuchinja hunhu kutora hwepfambi chaiyo.In fact pfambi is a light word.Kuita hure chairo both of you.Ndaakuudze kuti daddy ndakutunda, daddy ndakuuya, daddy zvakunaka, daddy zvakuwedzera kunaka, daddy im cumming, im cumming daddy, oita zvimasounds zvacho zvisiri zvekudzidzira kwete, aiwa.

Zviya zvinobuda zvega naturally.Just make her feel free iwewe nekutanga kumuudza kuti ndakutunda mukadzi wangu each time wakutunda. And kana ari mumwe akadzidziswa paunoti iwe ndakutunda anobva akukacha nekukupepeta, achisimudza chiunu zvekuti unotunda zvinonosvika kumoyo, zviya zvekusiya mumaballs mave empty kunge bhonzo rakaoma.Asi kana musati magona kutaurirana, mukadzi kana akutunda unoona nekuwedzera kuchemerera, vamwe vanotochema.Anogona kuvhura muromo ongoramba akauvhura uku akubata zvino kunge munhu akabata muti waari kuda kudzura.

Maziso ake anoita inonzi dilation, kuonera nechekure.Anowedzera kufema zviri deep and very fast.Anogona kutanga kumara bed kana madziro ebedroom kana kushaya pekubata achingofambisa maoko pese pese.Anokusunga nezvidya zvake okuvharira ipapo kuti dwaa, zviya zvekumbandikwa chaizvo.Matits ake anomira kuti twii.

Zvigunwe zvake zvekutsoka zvinobatana and they twitch.Nhengo yake inodzora mbijana yokusunga mukati imomo yoregedza, yokusunga, yoregedza, yokusunga zvichiitika in milli-seconds.Unonzwa kunyorovera mukati make kwakawedzerwa.Ukaona akuita like so mukadzi anenge akutunda.Woziva kuti amai vanakirwa and imi mabata basa.Kana uri kumutundisa nekumudya one sign is very sure;anototokubata musoro wako chete nemaoko ake ese okudzvanyirira pakati pake kunge achakusuffocator uye kumona nekutambisa chiunu kukunda Yondo sister.Woziva kuti zvakuita.And ipapa masounds aye anotobuda chete nyangwe mumba muine vanhu.

Clit yake zvakare ipapa inomira nekubuda nekuchinja colour yayo.Asi kana mukadzi wako ari anoita squirting masigns ese ekutunda aya anouya aine depth and intensity iri serious and more powerful.Generally however, ndiwo maonere aunoita kuti mukadzi akutunda.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Reply