Ko muri keshito here mafero. munoketa yedu yechichinda tiri pamunamato. chechi yacho National breweries of god. imwe member yakauya netubhodyera twemushonga uri kushambadzwa mazuvva ano uri kunzi ndewetsinga nemarunda.(musimboti).

Musavharwe machinda uyu mushonga wenyere. kana pane anenharo ngaatenge anwe awone zvinoitika.ndikataura ini mungati umzwangendaba uyu anonyepa. munoziva yekuplas unozoverenga wanwa. apa towona pakanzi
munokurudzirwa kunwa muri vaviri amai nababa chokupedzisira moenda kunorara nokuti unodaka kwemahour maviri.

Apa manje koso rangu rinoticha darwin ini ndatomwa kare.baba apa inini wacho nyere ndagara ndinejuchururu nakare kungomirira kudenhwa plus nemunakiro unoita nyini haingodi yese yese nokuti nemai yekwangu tinorova ma69 saka
kana pasina 69 hapana chatingati baudi kana zemeni.ndini uyo ndotono kwire bazi kudzira kumusha kwab.g. kungofunga ma mufana nyere dzotouya.

Ndakapinda mukombi mushonga uya wotoshanda kare ndonzwa ndavakuita kadzungu rudede. aka kadzungu kanonongera kure kureso. Ndakatanga kuzwa machende angu achipinduka pinduka ndikati nhasi zwangu.komlas yakakwenya good two hrs non stop to bindura baba apa ndiri kutonzwa kuti vola yamira kuita pfumo chairo.

Zvosangana nepfungwa yekuti ndainge ndoinda kunorova nyoro yandinozwisisa.ndakazvibatsira neA2 model yapilsner mubindura ndichiitira kutenga nguva ndokubata my sponono panhare ndichivabasopa kuti ndouyako so that vaisanodzinga vaenzi. wanike ivo kufara hezvino.

Nenguva isipi ndakange ndonekaira ndakananga kuzhan`a kwamaboi. kungovaona chete. ndakanzwa kuti gwii iwo mutungagore woita kuvhutira kunge mvuto chaiyo kunzwa kuti vhu vhu vhu .kana kutaura ndainge ndotadza apa macheza anga ava kupisa kana kuti kuda mbeu dzanga dza zarisa hamheno.

amabhoi vakawona kuti ndanga ndisiri mumood yekutaura ndokubvunza kuti sei ndainge ndichivatarisa neziso renyengo
and ihad to jump onto her baba becoz time was not on my side.apa ndinobvuma kuti ndakavabhinya becoz hunduwe yavo chaiyo ndakaita yokuisa pakati pechigunwe chihombe nechimwe chacho ndokuidonza kunge ndiri kumutsa mudhudhudu. apa muromo wanga wazara panewamaboi ivo nazvo tuzu .

i didn`t take any notice. i have to repeat i was raping my own wife and later i found kuti ivo vaitotapirirwa. ndakaita zvokungoiti yose puvu pasina kana kumbogirisira. yakapinda ichiita kunge tsono wanike ini ndonzwa kunge ndirikuvhura mhandara. ndakarova goi koi zvechibinya chaizwo apa mupityori wakangoti twii.

pandainge ndovashandurudza kuti ndirove nepaside ndakaona musoro wayo uchipenya kuti vai vai vai. moto ndouziva machinda angu. apa painge paita ujakafiri hwawo.ndakarova ngoma kunge ndagarwa. kana seed coop payakazodavira ndakaita kunge ndofema kekupedzisira. muti une maone iwoyo. usiku hwse hakuna kurarwa. takatozombobike bota natwo toda kufenda.

Gen’a maone…I am out

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply