Iyi ndenyenyu varikunyimana bonde, handisi kukurudzira child abuse but aya ndoomamwe emapindiro atinozoita muna taisireva.

Imi vana mai vanoenda kuma basa remember, pamakaroorwa hamuna kuroorerwa kuchengeta murume, asi at least kumubatsira. but the main reason ye kuuya kumurume, kupa murume bonde Kusvika ati willoo.

Ini ndaigara zvakanaka ne mudzimai wangu Mai Maka, but panyaya ye bonde aiva ma1. Waingonzwa achiti hee I’m tired, dai uriwe unoshanda basa randinoshanda hawaiuya uchida kusvirwa. Pose pandaiudzwa izwi moyo wangu waibva wasviba. Feeling yose hwa dzimwe Nguva ndoita zvangu m*sturbation.I started suspecting kuti mukadzi wangu arikushudwa kubasa.

With only one child Maka, we had a maid, Chido.I treated Chido like my own daughter, the first time tete vake vachimutsvagira basa pamba pangu ndakaramba ndikati tinosungwa nemutemo we child labour because she was only 14. Tete vake vakachema chema vachiti havachakwanisi kumuchengeta nekuti mhuri yavo yainge yakurawo so she had to drop out of school ari form 2.

To my surprise Chido was so understanding, hardworking, and so respectful. Gore rakapera tinaye akatanga ku developer that Ladyhood,munongoziva vasikana vekuma 14-15 yrs and she proved to be a good girl.

One day tava kurara ndabatawo zve madam zviri gentle ndichitarisira respond inotapira, boys dzangu ndakatambidzwa gokora ndikaita sendichapesana shaya. Zvikanzi “you are disturbing my sleep.”Izvi zvanga zvazonyanya,ndakajamuka but I tried to hold my anger nekuti ndaisada ku attracta attention yamaid even my two year old daughter and tried to think of an amicable way of dealing with the issue. Ndakabva ndatora laptop yangu ndookunogara musitting room. Ndakaita kettle on kuti ndigadzire zvangu coffee.

Handizivi kuti mvura yakazoboila nguvai and hope dzakazondibatawo nguvai. Ndakatozomutswa na Chido oti,”mvura yenyu yaboila baba, ndokuitirai tea here kana coffee?” Ndakavhunduka ndichibva kuhope.Ndakaona akapfugama paside pangu akapfeka night dress.” No don’t worry my little gal,ndichagadzira ndega. Ndirikuda kuita coffee,enda zvako unorara tarisa this is 10 o’clock.Ndanga ndatobatwa nehope nhai?” Ndakadaro ndichimupa a pat on the shoulder as my daughter. Akabva aenda zvake.

I was surprised ndichiona ouya necoffee nema cookies muplate. “Ah watozogadzira coffee, chinga ndati unorara zvako. anyway thank you. Uri muskana akanaka. Dai mukadzi wangu aneunhu sehwako,dai ndichigara nemufaro. Oh sorry, dzimwe nyaya dzinokuremera.Waita mutete nadzo, but remain a nice gal handiti?” Ndakamudaro expecting kuti achienda zvake kunorara. Ndakatarisa mumaziso ake ndikaona muchijenga misodzi , ndakamubvunza if everything was ok. Akatadza kupindura misodzi ikatanga kuerera. Ndakamubata ruoko ndokumugarisa on the other side pasofa pandainge ndakagara.

“Zvinondirwadza baba, kungoti ndirikushandira mari yekuti ndidzokere kuchikoro dai pasina izvozvo ndaidai ndakabva pano kare, ndaiti ndini ndega ndinoitwa raff na amai, sometimes vanondirova ndikakanganisa even kanhu Kadiki diki. Pamanga muchipindurana ndanga ndisati ndamborara, ndanzwa zvose. Ndanga ndichiverenga zvangu.” I was shocked to hear kuti mwana uyu ainge anzwa tichinetsanirana nyaya ye bonde.

Ndakaswedera pedyo naye ndookungomusimbisa ndikati shinga zvichanaka. I felt so sorry for her since aiva nherera.ndakamupukuta misodzi, ndokumutarisa mumaziso, iye ndokunditarisawo.I saw a wonderful wife in her. Ndikamuti, “promise me kuti ucharamba uri good gal uye hauzoshatisa face yako yakanaka kudai uchichema futi even zvikaoma sei?I will take good care of you.” Akangotendera nemusoro ndikaona ka smile mumatama ake .I was filled with love nekupfava kwainge kwakaita mwana uyu, she understood me better than pfumvu yanadakatobvisira pfuma.

Ndakamubata ruoko ndokumuperekedza kuroom kwake, vairara vari two ne mwana wangu the two year old daughter. Vanhuwee kutaura chokwadi mwana ainge akabatana, she was young and sweet. Aiva ne big body zvekuti aimuona aifunga kuti atove ne 18 or 19 years. Ndakanzwa ropa rangu kumhanya nekungobata muruoko chete,ndakanzwa kubatwa nerudo zvekuti ndakaerekana ndamupa hug. Iyewo ndookundipa a positive respond. Takabatana zve almost a minute, her temperature drove me crazy coz anga akapfeka a very light silky night dress apa munongoziva zamhu rechisikana chichangokura. Ndakazadzwa nerudo apa ndanga ndakachaja but kwekupakurira pasina.

Ndakazongoerekana ndati “I love you Chido , you are just wonderful. You take good care of my kid better than even mai vake.” Ndakamukisa padama ndikaona mwana obvunda zvino. I think naiye anga ave ne same feeling because haana kana resistance yaakaratidza. Akazongoti ” baba please ndinokumbirawo mungondisiya ndirare, ndanga ndisingazivi kuti ndozvamunondifungira.” Ndakamutakura ndookumuradzika pamubhedha paiva ne mwana ainge akatofa zvake nehope.

Pfungwa yekuti she was under age yakambouya but ndakatadza kuzvidzora, ndakasunungura zambiya raainge akasunga, zvidya zvose zvakati pachena waya.ndakatanga kuyanwa zamu rake zvinyoro nyoro, ndokuisa ruoko mu pant. Varume vamwe vana vanokura vaine zvinhu zvavo. Matinji aiva nemwana uyu ndakashaya kuti anga atove nawo nguvai.Apa anga atotesa zvino. Ndakapinza chigunwe and I started fingering her.mwana akashanyarika apa kumeso avhara ne pillow.mwana akashinyira Ndikanzwa mwana achitundiswa nechigumwe.Ndakaenda pamusoro pake ndobva ndatanga kusvira pamusoro pe pant. Eventually ndakazopedzisira ndamubvisa pant riya. Kuti ndiise ndakanzwa Hana ichiramba.

Ndakaita yekubata ndikaipfekera mumatinji muya nekuti hapana kure kwayaienda since mwana anga ari sealed.ndakatapirirwa zvegore rose ndiri mumatinji imomo. Ndaingo rubber nechekure ndakaibata ndichiti ku klitoral hood kuya kunotangira matinji ndoti mukati zvishoma.Ndakaona mwana oita kachikapa kakanyorovera apa achingohuta. Varume gotsi rangu rakati papata. Nekachikapa kaainge aoita ndakazongoiregedza ndiye mukati pfee, ndiye pfa pfa pfa mwana aka zhamba ropa ndiye tsaaaa. Ndakazomubata zvangu muromo asi ku screema kwaakaita kwavharira imba yose.

Pasina even a minute ndakanzwa switch yelight kuti kete. “Ah ishura ripi iri nhai baMaka? Iwe Chido you are fired waakudzokera kwenyu kwamupini wasvotoka kwamaidya sadza nenhamo. As for you baMaka wakaura uchanotemura nefoshoro remember this is an under age 15 years? Hah? Wamama. And you are messing masheets akararwa ne mwana wangu.” Ava ndimai Maka vaipupa nehasha. Ndakazvitarisa ndikaona rangova ropa . Chido akangovhara kumeso ne pillow.

Ndakazongozvisimbisa semurume ndokuti,”kusungwa nekusasungwa Chido is 5 times better than you,a heartless woman and kupika kana kusapika ndiri kuzomuroora chete.”

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply