Kurumidza kupedza mota yaurikugadzira, ndoda kuti undiperekedze kune vakadzi varikubva kuZimbabwe vatirikufanirwa kunotora.One wacho I girlfriend yangu umwe wacho ishamwari yacho saka ndoanenge ari wako iyeye.Ndakavaudza kuti vaende vanonovatora coz I was still tied up ne graft.

Uyu mface wandaiseenza naye kuZambia, aiinge aine ma girlfriends ake ma cross border vaye vanenge vauya kuzohodha zvinhu zvekutengesa kuZim.Akabuda nemota paye ndokubva atoenda ini ndikasara hangu ndichipedzesa basa, from there bva ndanokiya hangu office ndokubva ndananga kuden, mushower straight

Ndichingopedza kugeza ndichitopfeka, blaTau ndobva vadzoka nevasikana vaye,apa taigara two rooms umwe neumwe room yake munongoziyawo zvekubasa kunyika isiri yenyu.Vakadzi vainge vasiiwa kumota blaz ndokuuya zvikanzi chiuyaka mfanami uzoona zvimoko iwe woona chako, plus ndauya nemuriwo vanofanirwa kubva vatobika tidye tiwane kurara takaguta

Ndichisvika kumota ndakapotsa ndashama muromo, this was mukadzi walandlord paimba panogara mainini sister yemukadzi wangu, naivo mainini vangu.Pavakandiona mainini vakatanga kunyara coz she is married and murume wacho bamnini vangu ndi teacher .blaTau manje ndobva dzakutoti kune chimoko chadzo torai nyama iyo asikana mutonobika kukitchen, ndakangovamhoresa hangu kuita sendisina zvandiri kuziya ndobva ndagara zvangu.

Maladies akaenda kukitchen ndokunotanga havo kubika, ndakasara nablaTau ndokuvaudza kuti mukadzi auya negirlfriend yavo ndimainini sister yemukadzi and she is married chete luck haasi iye girlfriend yablaTau zvake.

Anyway chikafu chakabikwa ndokupakurwa takaenda ndokunodya tese tiri four mukitchen ini ndaisataura zvakawanda hangu since pfunga dzanga dzakure kuti saka mainini vanoita chi cross border vachizoita staere iyi meaning murume wacho akatsotsva focus!!!

Tapedza kudya blaTau vakabva vatorana nechimoko chavo ndokutoti takunorara, so takasara tiritwo mukitchen, maini ndopavakatanga kuda kuita explain ndikati ha dnt worry mainini, am not yo father u dnt owe me any explanation saka imi itai sekuti hatina kuonana and even mukasvika kumba dnt even mention kuti makauya kuno, problem ndine one room so hameno kuti ticharara takaita sei.She just said ndorara hangu pasi ndikatoti good Idea.

Ndakasanonorara zvangu paye apa kwaipisa ruff so ndakatobvisa zvangu hembe ndokubva ndasara hangu ne short chete ndokufuga hangu sheet.Ndakatora mamwe magumbeze ndokuawaridza pasi kuti mainini kana vapedza vaizorara havo
Kwapera ka time mainini vakauya ndokubva vati vaida kunogeza since kwaipisa, ndakava director kushower.Pavakapedza kugeza vakabva vauya ndokusvikopinda havo mumagumbeze ndokubva varara.

Marooms angu nablaTau ainge ari padhuze nepadhuze zvekuti kana munhu achisvirwa zvainzwika, blaz vakatanga kusvirana negirlfriend yavo apa yaaiita kuchemerera zvainzwika and mubhedha waiita kuti chwi chwi chwi, zvenoise zviya, ndakatora zvangu ma earphones ndobva ndaandonyera munzeve ndokubva ndavata.Ndaisada zvemiedzo bcoz uyu I sister yemukadzi wangu plus anemurume wake wandotowirirana naye kane ndirikuZIm, so I really respect them both bcoz of my wife saka ndakangoti mwari ndikundisei miedzo mukombe uyu ngaundidarike.

Wakandidarika zveshuwa, coz ndakazokaruka atoomaksen ndichimuka zvikazi naBla Tau, vakadzi ndirikuvaperekedza ndonovasiya kutown vachanotenga zvinhu vobva votokwira mabhazi back to zim ndikati kahwan ndosara zvangu ndichirova graft, ndakamuka ndikageza ndokubaya pagraft, ninez ndakangovati vafambe bho.

Aa masikati ndakanzwa blaz vouya zvikanzi ah iwe team yati haichaenda nhasi ichamukira mangwana maksen coz bhazi ravarikuda racho vabhuka remangwana so ndichanovatora vorara kuno ndozovaperekedza ndikati kahwan, ini ndaisada hangu zvemiedzo so ndakasiya blaz vachiita tunhu twavo vakanotora team yavo.After work ndakabva ndaenda zvangu nepanekamwe kabhawa ndokutenga hwahwa hwangu, ndakahunwa chitititi coz ndaida kungosvikorara flat ndozongomuka mangwana maksen.Ndakaita saizvozvo, after hwaa umu hwahwa ndakabva ndaenda kumba, ndokusvika mainini vakarara havo pasi paye vanga vatowaridza bonde kare kare sechipembenene.

Ndakadzima light ndokubva ndabvisa zvangu hembe ndokusara ne pant ndokupinda muma sheets ndiye flat zvangu, hope dzehwahwa modziziya.

Ndakapepuka am sure around kuma 11, ndaiita sendirikurota so ndichinzwa mboro yangu ichinaka umwe munakiro wandaisanzwisisa, apa zviroto izvi chokwadi ndaisada kuti zviende, hwahwa hwanga hwati perei ipapo asi manje ndainga ndakavhara maziso, ndakaita anenge madzikirira aye kutambura nekuvhura ziso one, bcoz kunaka kwacho kwaiwedzera every minute and every second till ndanyatsovhura maziso ese.Ndakatozoona kuti handisi kurota masizo ese ndavhura and pandakasvinura light rainge rakabaka.Mainini vainge vari pakati pemakumbo angu, musoro wavo uri pakati pemakumbo,mboro yangu yainge yakazara mukanwa mavo, hana yangu yakarova asi instead yekubvisa mainini I found myself ndaakutovandonyedzera musoro pasi kuti mboro ipinde yese mukanwa, varume ndakanzwa kunaka kwekudyiwa mboro zvekuti njere dzakatomborasika, ivo even vazviona kuti ndamuka she didn’t stop, actually ndopavakatowedzera.

Ndakaidyiwa and handiziye kuti yanga yadyiwa kwenguva yakareba sei nekuti hazvina kunditorera nguva kutundira mainini maSnodia mumukanwa.
Ndofuga masvirirwe aiitwa shamwari yavo mai Casnod nablaTau vachichemerera ndokwakamutsa zemo rese nekuti blaTau vanosvira kana neni vanotombondipinza paChimbetu kana vakauya nemusikana ini ndisina.

Anyway ndatunda kudaro ndakabva ndasimuka, handina chandakataura, ndakangotora mainini ndokuvaradzika nemusana, ndakavabvisa pant ravaive vasara vakapfeka, ndokubva ndatanga kuvakisa muhuro, ndokutanga kuvayamwa mazamu kuita sekamwana kacheche, ndakatanga kutsunyirira tuma tis twavo,mainini chavo kwaiva kungoshinyira nekukoirira mhepo, apa vainge vakasunga face vakaruma muromo I could see kuti she was in her own wolrd.

Ndakananavira kunosveerera beche kudai, imi!!!kune rimwe zemo rakaipa rinoita sekuti munhu akatoroiwa neakafa.MaiSnodia vaiita kudurura precum ichiita kuyerera nemuzvidya umu, ndakatoona kuti kuramba ndichivabata kuvaomesera.Ndakaenda pamsoro pavo ndokubva ndavasimudza gumbo onendikariisa pamafudzi rimwe ndikarisiya rakadaro zviya zveposition yavanoti kota chiken.Kana munhu anezemo rakadai iwe usaita zvekuzhegedzera anogona kufenta usati wasvira chawagona hapana.

Ndakaiisa mboro zvinyoronyoooooooooooro, zviya zvekuti unonyatsonzwa beche richiibata richiiregedzera ichinyuuuuuuura kuti nzaaaaaaaaa, kusvika yati chibereko ndiiiiii, ndakanzwa ipapo maiSnodia vachiti Bamkuru Boooooooooooorrn kaaani, mandiuraya kani maiweeeeee!!!vakakoiria back mainini asi handina kuita zvehasha, ndakaidzosa again zviri very very soft and slow ipapo vakaregerera beche ndobva ravhurika, payanga yasara msoro kuti ichibuda ndakaidzorera futi zvinyoro nyoooooro ipapo ma muscles ebeche aiita tyt achiregedzerega iya yamunoti vasoconstriction ne vasodilatation,kureva kuti themoment yaiitika izvi and so as her anul passage it was behaving the same zvekuti pavakasunga mamuscles ebeche again, beche rakabva raoma rakadaro mainini vachigwinha, nyama dzemuviri dzichioma,vachiita sevabatwa nepfari ndokubva vatunda nekupera simba rese.Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiit, Bamkuru munonaka ndapota

After vadaro ndakaibudisa zviri very soft, ndokuvasumudza ndokuvafongoresa vari pa bed ini ndokubva ndamira pasi chaipo paside pe bed ndokunangisa mboro mukati mebeche.Ndakavabhedhenura matinji aiita kunge zvimazip zvechikwama kuti mboro inyatsopinda.Munoziya mboro yakachekwa inenge ichiita kunge hohwaso kana wakaitarisa.Painopinda inenge ichinokwesha g-spot nemugero uya unenge wakasara panobviswa ganda ka ridge ikako ndokanoita kuti mboro type iyoyo inake, ndakabatamuchiuno mamainini ndokubva ndatanga kuvakoira.

Ini ukandisiya ndichikusvira nedog style ukasamama nekunakirwa unotomama chete, even ini handiziye kuti chii kana yanatsomira mboro yangu inenge ichiita kupisa and ichitondirwadza big time ndenge ndichifanirwa kunyatsozhaka mhata kuti nditunde ndinzwe zvirinani.Ndakakoira maininini ndakaita kuvatsunya kumusana kuti ndiwane grip.mainini ipapo noise yavanga vaakuita vachichemerera yanga yaakunzwika zvekuti ndaitotya kuti vanhu vese zvaizvinzwa, asi ndakaramba ndichikoira chete.Pane dzimwe nguva dzekuti pane ka kona kekuti ukarova so, mboro inotanga kungonzwa kunaka even usina kutunda zvekuti that sensation yega unenge usingadi kuti iite stop, and unenge uchitofanirwa kuwedzera kukoira ndouchizoona uchitunda.

Ndakatsemura mainini nemboro zekuti vainge vakutoridza mhere zvekutobuda misodzi nekunakirwa nemboro
Maiwee ndoita Seiko, Bamkuru kani, ndofa nekunakirwa mondiuraya nekukakirwa kan bakuru born, ndisvirei kaniiii, vaidaro asi handina kumira coz ndanga ndakutonzwamasperms akuuya, geeees ndakabatirira mainini kuti ndisadonha uye ndisapotsa beche ndakakombamira kuti ndinyatsovadiridza chibereko, ndakanzwa tsaaaaaa tsaa tsaa ndichiita kufashamidza uronyo mukati mamainini, ndakangozviregerera kudaro ndobva ndanogara pasi chaipo pa floor kuti nditure mafemo!!!

Leave a Reply