It is very common that to be in South Africa you must have a relative, friend or anybody who can help you to settle down. I had a brother and he was in the western cape province, Mossel bay. It is a smart town with lovely people.

Nyaya yakatanga sekudai, blaz yangu is a well known welder so most ladies, beautiful young girls fall for him but he had one girl whom he took her as permanent girlfriend. Mwana anga akanaka iyeye. Hapana chaishoreka paari aiva akaumbwa zvinoyevedza. Aiva mupfupi, mushava uye handigoni kuti aiva mukobvu here kana mutete. She has a body inoenderana neupfupi hwake. Ziso rangu raisabva pamazamu ake, they are so tempting. Iwo mahips acho kani zvaingoenderana nemagaro acho. She was beautiful.

We liked each other since she was coming at my brother’s house regularly. My brother was a player so I had to cover for him…maiziya handiti. Mwedzi wese wakapera ndichi comforter mwana kuita kashrink kachaiko. Ndainyara kumutarisa mumaziso and she noticed that. She wanted to know y and I don’t remember how I answered that question because the heat was on.

Ndakatanga kufinhwa nestaira rablaaz coz the girl and I became closer day by day. One day bhebhi rakasvika paden blaaz vakatovharira and in my mind I thought that it was over between them. Ndakamuchingura asati apinda muyard ndikanyepa zvandaiva ndisati ndamboita. Takabva taenda kuraini rekuseri ndikatenga airtime and made fake calls. Takasvika paden pasafe kuti apinde.

One day at around 6pm she came home and my brother had left in the morning for cape town. He was going to be away for the whole week. She was more beautiful on that day, more sexy. She said she was coming from town and she had her purse so I just agreed even though I had seen her an hour before.

She started crying and told me how I fooled her covering my brother’s actions and I thought I had lost a friend but it was vice versa.

 

love life

Ndakakumbira ruregerero tikawirarana. Akanyemwerera achibva ati I love you with a soft voice and I froze for a few seconds. She came closer and whispered in my ears saying that she knew that I love her. She kissed my cheek. Ndakamerera, nechemumoyo ndisati zvaiwana ngwarati. Zuva iri ndaiva ndakarimirira, ndakanyudza zvigunwe zvangu mumagaro ake akaita seanodedemera achiswedera kwandiri. Ndakanzwa minyatso yake pachipfuva changu ndikaita sendabaiwa moyo. Ndakamukisa zvinyoro nyoro ndichidzika nehuro uku rumwe rwoko rwaitamba nezvidya nemagaro rumwe handichaziya kuti rwaiitei. Ndakatanga kuyamwa manips ake ndikanzwa ofemera padenga ndikati handisati ndatanga.

Zvese izvo zvaiitika tichiswedera pabed. Akandimisa hana yangu ikarova nekutya. Ndakazvishingisa ndichibva ndamubvunza nezevezeve kuti zvaiva zvaipira papi. Ndisati ndapedza akabva andibata murumo kundinyararidza. She kissed me and turn around and started undressing herself slowly.

Ndakambofunga kuti ndafenda.

Nyadzi nekutya za kanga zvapera ndakakumura chop chop zvemunhu akanga anenguva asingaziye beche. Pandakapedza akandi dhonzera pabed and we started again.

Akanga oshinyira uku mboro yakanga yamira semutswi. Aimboibata achidzika nekumachende hamenowo sound yandaibudisa ingatode iye kuitsanangura.

Ndakadzika naye ndichimunanzva. Ganda rake raiva rakanaka, aiita kunge anogeza nemukaka. Ndakamunanzva paguvhu kwekanguva achibva andibata musoro. Akatanga kupuruzira nhongonya yangu ini ndikanzwa sendaipeurwa pfungwa dzangu. Zvishoma shoma Ndakatanga kuvhura makumbo ake iye kuita seasina mabhonzo zvake. Ndakamunanzva kabhinzi ndikadya beche. Kufemeraka kuya kwakatanga kusangana nekakuchema ini ndokumera zenze ndakaramba ndichinazva pandakanzwa kuchemerera kwonyanya akandisimudza musoro. Akadzikira ndokubata mboro yangu akaiisa mubeche ndichibva ndaida sendinoizvomora zvishoma nezvishoma. Akandibata zvinesimba achiteerawo.

Semunhu aiva nengura ndakakasika kutunda iye aiva akuda kutotunda rwepiri.

Takabva tambodya zvandaiva ndasiya masikati kwakuenderera mberi nekusvirana. Handina kukotsira ba musi uyu uye izuva randisingakanwe.

To my brother his loss was my gain akabva achinja town rekugara and headed for Port Elizabeth. Hamawe kunakirwa ndokuziva ini pakatozozvarwa kaTanaka, four years now.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Leave a Reply