Nyaya yacho yakatanga musiwetuesday last week. Ndakamukira kumakombe ndichida kutora passport. Munongozivawo malines ekumapasspotka. Kumashure kwangu kwakabva kwamira kamwe kamukaradhi waiziva. Saka kakanga kasingazivewo maprosess achoo, isu taive tamboudzwawo nevamwe saka kaidea unenge unako mbichana. Kakatanga nevet manje “do you have a passpot photo size” isu vanamuseyamwa ndakangoti “yes” ko vet ndinombonyatsoigona here. Zvikabva zvanzi “i this your first tym” ndakabva ndati yes fut. Aikakazve ndakanzwa “what is you name” handina kukakama “ndakangoti kumaraini kwangu vanonditi museyamwa” kakabva kaseka ndakashamisika kut aika kamunhu karikutonakirwa aka. Takazofamba tese ndakakabatsira kugadzirisa maphotocopy.

Panepatakanga takuda kupesana ndipo paakandibvunza kwandaisevenza. Ndakati handiseenze ini. Zvikanzi “so you are a rovha” ndikati “yes yes”. Kakabva kati chitoranhamba dzangu uzondifonera. Ini hlaa hakuna iyoyo “no sister you have to call me coz i dont have airtime so i have to
give you my number.” kakabva kaseka ndokubva katora madigits. Manje nhasi ndanga ndakatodibha ndabva ndanzwa 4n kuringer. Kutarisa kudai ndaona inew number. Ndavhunduka ndikati zvipande zviye ma1. Ndangodaira ndichiti “ndiyani!” nevoice rinekakutyisidzira mukati.
Ndanzwa nekavoice kamwe kaye kaye kanomisa mboro kaye kaye “iiii you almost forget me. Its Ruth from Avondale. Do you still remember that day…….” ndabva ndakumbira ruregerero fast. Tazotaura dzinenge 3 min phone ndokubva yakata. Abva afona neland line. Ndopaandiudza kuti arifree kana ndichida ndinogona kumuona mutown. Ndamuudza kut handina mari ye lift zvikanzi kwereta. Ndangotiwo rega ndingoendawo ko ndingadii. Tasangana mutown ariega ndokubva ndapinzwa mutumashops shops twakati wandei ndichitengerwa tunonaka. Zvazonzi hande kuden unoona kwandinogara. Zita rangu ranga richingonzi Muse. Ini sezvo vhet ichindibyza ndanga ndichingobatanidza batanidza kut zviite.

Tasvika kuden ndikawana paden pakarongeka. Vanogara zimba ravo hameno kuti marooms mangani. Mdhara namoms vanga vaenda kugraft. Saka anga arimadiro ajojina chaiwo. Ndasvika ndokubva ndagara pasofa rinogara vanhu 2. Chandinakidza ndechekut hapana akanyenga mumwe. Ndaigirwa drink ndokunwa zvangu ndakabhara 4. Zvikanzi “do yo believe since morning i dont have a bath, let me take a bath.” ndangoti aya ndomada mboro manje aya. Ndangoti “its ok” andisiya ndakuona zvangu 24 jack bour. Pasina maminutes ndaona munhu adzoka akamonera zambia achiratidza kut mukati haana chaakapfeka.

Mboro yangu yabva yavhunduka zvandisati ndamboona. Kut ndiitire munhu action ndatya kuactor isiri iyo. Ndaeaza ndakadaro ndikaona mungu akutogara akadaro ndikangoti nechemumoyo sekuru vakangonzwa kut ndatadza apa vanondidzinga mumusha. Ndazongotiwo zvechirango “you have a beautiful body” iye abva ati ” come and take it” ndikati midzimu yangu mandiona ndanga ndanezvizuva.
Ndasvika paanga akagara ndichiita sendirikumuvhundutsira, abva atiza ndichinobata zambia riye, richibva rabva paranga rakasungirirwa.
Kunodai mwana asara akashama. Vakomana ndati hana yangu yarova ndichibva ndangoshama. Auya chida kunotora zambia riye ndokunzvengesa abva angowira mumaoko angu. Miromo ichibva yasangana.

Zvimwe zvacho zvazoitika inhoroondo.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

Leave a Reply