Kana wakapotsana nePart One ^^^^^ CLICK HERE^^^^^

Vakomana ndirimusviri but handina kumboona zvakadaro.Rurimi parwakangogumha mheche yomwana ndakadirwa imwe mvura kumeso kwese yandakafunga kuti pamwe iweti.Asi yakanga isina kana smell.Zviya
zvandaiverenga mumap0rn magazine zvakabva chava chokwadi.

Mwana akabuda mvura achida kuridza mhere ndokubva ndavhara muromo norumwe ruoko ndichishandisa sheet.Akabvunda muviri wose achigwinha gwinha ndikati nhasi hangu zvandichafirwa nomwana womunhu.I raised my head and looked at her in the semi-darkness coz there was a light flickering through
the window from a nearby tower light.She was in agony,real pain of pleasure.Akabata musoro wangu kugotsi achindidzorera pamheche.I lapped at the juices,sweet honey from the pot. Her breadth was stiffled by
the sheet on her mouth.Ndakazoona kuty game yedu iyi ichamutsa momz becoz she stirred in her sleep.

Pasina nguva ndainge ndasimuka kuedzesera somunhu arikubva panze.Momz vainge vasvunura vakandibvunza kuti sei ndainge ndasiri mujira navo ndokubva ndatakanga kubvisa bhuruku.Ndakapindura ndikati ndiri kubva
panze uye ndanga ndatorasika door ufunge.She said she was sorry for not reminding me kuti mumba mainge munebhaketi raishandiswa sechamber usiku.I laughed it off and got into the blankets.Gillian was feigning
ngonono.I smilled inwardly.She was really good at acting or at bitching around.

We smooched around namomz and ended up fucing like rabbits on heat.Pfungwa dzangu dzainge dziripane zvaiitika pasi apa.Mwana haana kurara achiita bonyora.Izvi zvaiwedzera ginger on my part.Even momz zvairatidza
kuti vaizvinzwa because she came very hard with strong concvulsions.The bed vibrated and it was very obvious we all klimaxed at the same time.To this day i call it tripple orgazm.

Hope dzakandibata ndisina kufungira.Ndakazopepuka ndonzwa kuti gunduru gunduru, ndakamboshaya kuti ndiripi ndikanzwa Gillian oti mhamha chimukai mundogeza ini ndatogeza kare. Mhamha vakaita sevasina chavanzwa.Gillian akabatidza gas stove ndikanzwa mapani kuti gwendere gwendere.Kunze kwainge kuchakasviba.Gillian akadzokorora zvakare.Mhamha asi hatichaendi kanhi.Inguvai mhamha vakabvunza.4: 06
akadaro mwana.Momz vakazoti kwandiri saka nhasi manheru unodzoka futika Richie?Ndakakosorera ndikati ndichafona.

Momz vakazorondedzera kuti vaidakuenda kutown huru sezvo Gillian aida passport but vaidzoka zuva iroro manheru to our small town.Sekuru vamomz vaishanda kumapassport mubig city saka it wasnt a problem to
get a passport.Momz vakamuka vasingadi zvachose vachizvitatamura.Vakatora bucket riya reweti  ndokubada.Vachingobuda G akanga atova kuseri kumubedha achisekerera paakaona mboro yakaita
tende musheet.Akavhura gaba remafuta okuzora padressing table ndokutanga kuzora akandifuratira.Sinhi rese rakasara panze paakakotama apa asina bhurugwa.Mhata yake yaivatema asi iye ari mutsvuku mukaradhi
chaiye.Makongo ndiwo akandikanga mate mukanwa.Mwana ainge ane mhata isiri yezera rake.

Nguva pakanga pasina.ndakamuka chop chop ndokunanavira switch and flicked it off mumba makaita rima.Ndakabata mwana muchiuno ndichisikira kumazamo.She breathed with a sigh.She whisphered please be quick but dont hurt me you are my first.If i was the first then she was a first class bitch.My adrenaline was pumping.I have fuked many vergins in my life but this was the tightest pusy i ever fuked.I forced my entry and she screamed with pain.Real pain because I felt something breaking.I stopped to let her get adjusted to the intruder.

The urgency made it very, very exciting.Mwana akabata muromo wake oga azviona kuti angazhambira vanhu.Ndakatanga kupomba zvishoma nezvishoma ndichinzwa mboro ichikweverwa mukati.her low gruttal screams were now that of pleasure.I increased the tempo,pasina nguva we all breathed in huffs and roared instantly .The simen spurted forward and heat the cervix walls.

She skuirted a thick colourless,odourless goo and fainted.Her body was lifeless in my arms.Nhasi hangu hana yangu
yakatanga kurova nokutya.Ndaizoti kudii kuna amai vacho vawana mwana akati rabada asingataure.My mind was racing at anytime i could hear the shuffling feet from outside of her mother coming back.

I had to act fast or else I was doomed.I whisphered in her ear as i carried her to a chair nearby.For my sake,please G be strong. She nodded feebly as I put her on the chair ndokubva atsikitsira patable.Ndakagadzira gadzira hembe dzake ndokumufukidza jacket raiva padhuze.Ndakabva ndamanyira kupfeka chop chop ndichibva ndadzoka
kwaari ndokutanga kubvunza kuti whats wrong apa momz vaitonika tauro nechibhuruku chavo pawaya yepavharanda.She entered when Gillian started sobbing.Momz vakamira pamukova zvikanzi ko chii?Ndakaramba
ndakati tuzu semugumtree.Ko urikuchemei mai vakabvunza.She saved me by saying maperiods pain aya atanga.

Momz vakabva vatanga kumupopotera vachiti uyu wezijeko rake rinongoita sedhimoni.Ndidzo hembe dzaunongochinjana navanhu ndinoriudza harihwi.Saka randimutsirei richiziva kuti rinorwara.No more passport
kana tikasainda nhasi.Simuka apo upfeke nhasi richazadza vanhu svina mubhazi.This was beyond me but i intervened.Usadaro mwana maiG.She needs a rest kana zvakadaro my sister has a same problem and she
spends the whole day in bed if she is in attack.Momz vakaramba zvikanzi bodo Richie we are going today.Vaitaura vachitoshara hembe muwardrobe meaning business.

Momz was busy kuseri dressing herself.Gillian looked me in the eye and smiled.Akasimuka akabata mudumbu achiratidza kurwadziwa achipota kuseri kuna mhamha ndokubva vatanga kupfeka.Ndakadzungudza musoro ndega ndasara ndoga kuseri.Ndakazoti kunamomz if you come back early give me a call.She said mira kani ndikubudise unozofamba uchiti Sharai haana tsika.

Apedza kupfeka akandibudisa kusvika panoperera yard yavo ndokundibata ruoko.Akandikisa softly on the lips achipinza ruoko mubhuruku mangu.Please keep this for me,akadaro akabata muchina.She turned to go and I said but usatuka mwana kudaro.Uchireva G here kuyema uko ndozvaanoita kana aona munhu waafarira.Une lucky Richie kufarirwa naGillian most of my past guys aisada kuvaona,that is why I am going to make you my permanent lover.With that she trotted back into their den.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply