dhafushuwaka chinhu chinonzi pakati chakaoma,boys dzangu.vaye vanoti hee madafu haasimuke,hee,imvura dzega,unenge usati wasangana neakakomborerwa hake.
mai vangavakapenga zvavo ivavo.riri rinobhiza,apa munda wedako zvawo waitotoda hombe sedzedu idzi kt vanzwe kt panezvirikuitika.’ende hauna matyira,ndirishamwari yamaivako ini’ apa vaakufemera padenga sendere.ini ndakambozviteerera here.ndakanyatsoti mazikumbo iwayo anomatsvuku akaita white bhenengu wanikwe maiwee mai vakatakura ivavo.chiya chinonzi churu,ndochanga chakavigwa pakati ipapo.apa it was clean shaved,chaakuyerera hot juices.mai yanga yaakutochemerera kare,yaakungoti’mboro,mboro’zvekt ndakamboda kurohwa nehana,ndikazoti rega ndisote munhu.kwaakuti musoro pakati pemakumbo and thrusted my tongue deeep in her already soaked wet love hole.

mai yakabva yati wodzvo hukadzi hwese kumeso kwese uku yaakungogwinha gwinha.ini ndakabva ndaibuda shave rekuyamwa dinji sedinji.ndaiti ndikapindura pindura so rurimi,iyo ichingoti maiwee kani ndofa.ndakati hangu regai vapfanha vachitora chembere mazuvano.sugar mhamhi havanyare kuratidza havo kanavanakirwa.ndakavapindura kwaakunyavhura mazitako iwayo,wanikwe rese rauya neshure,kwaakumboruma ruma ruma mazitako iwayo,kwaakuiroverera neshure yese to the balls,vakangoti bliss kani wandibaya chibereko changu.

ndakaramba ndakaifasiramo musoro wayo wakanyatso zete muchibereko umu.ndakanzwa gwi gwi gwi kutunda futi here amana,saka mai yanga yagarisa zveshuwa iyi.ndakanzwa mabhora atichakwata nehukadzi,apa handisi ndambodii,nekudii.ndakaona yakusveerera nepazasi kwaakutanga kupuruzira jende,wanike ini manhanga kutapira.ndikati unonyepa iwe.pandakati chiregai ndinyatsoratidza amai ava kt ndombonzani,ndopandakati pepu,aika dzato7,dzemakseni.ndairota nhai.kwakuzomhanya mubath kt ndiyende kubasa.ndichavabayachete maizuze

Leave a Reply