Let us examine different regions in Zim toona ku vakadzi in general vakamira
sei. (Vakadzi kana muchida pinduraiwo indicating kuti varume vemarudzi
akasisiya vanoita sei pakusvirana)

(1) Ndotanga neku Binga chaiko kune maTonga. Munozviziva here kuti vakadzi
ava ndivo vakatanga kukwira pamusoro pevarume(reverse missionary position).
Vazhinji vacho vanochemerera isati yapinda, kana vavakutunda voridza mhere
chaiyo. Sandi kunaka ikoko. Havanyare kana vanzwa nezemu. First sign yavo
kugara beya.

(2) Ndokwidza zvino kwaMtoko. Dunhu rese kubva kwaMurehwa kuno bata KuuZumba
ndiko kumusha kwechinamwari. Infact kuphuurira kuno svika kuMalawi chaiko.
Vamwe vachiri kupfeka chuma. Kana uchisvirana neMutoko unototanga wadya
zvakakwana. Vakadzi vazhinji vakatakura matinji marefu anodonzwa
pahumhandara. Matinji marefu hanyanyonakidza kudya nekuti rurimi rwunogona
kutadza kusvita pagongo chaipo. Asi kutamba nawo nezvigunwe unonakirwa.
Havatane kuritotesa.Pozoita rusero. Vanokupepeta ukarasirwa uko. Zvinotoda
vakashinga, hasvindi zvipwere zvinotunda after 5 minutes.

(3) Todzika kuenda kumaNdebele. Kana wakaroora wotopota uchigutsa mukadzi,
kutosvira everynight , otherwise havamirire izvozvo. Vanokusiya wakara
vachikwirwa mugarage chaiomo. Overall vanogona kusvirisa svese nekutamba
nemurume. In other words vane sexy appeal. Parunako ndiko kune ma#1. Kana
uchifarira dako hokoyo paBulawayo.Pakupfekasve ma#1. Asi pakuda mariwo i#1.
Wotosimba homwe kanawadanana nemuNdebele.

(4) Toendera mberi ku Shurugwi ,Zvishavane ne Mberengwa. Hamheno kana
makamboona vakadzi vane magaro mahombe anenge akaita zvekuremberera. Vozoita
mahips akabudira. Shape yacho inenge zingizi, ndiko kwavanobva ikoko.
Vakadzi vanoda mboro ivavo. Ndivo vakatanga zvekunanzva mboro. Havana basa
nemari kuphuura vakadzi vese vemuZimbabwe. Chikuru kvavari kuwana
wekusvirana naye. Hamheno akavadzidzisa zvekusunga mbira dzakondo kana vave
kutunda, kana usingagone, kana kuti uine kamboro kasina kwakanoenda
vanokutyora musana wasungwa nemakumbo.

(5) Tokwidza zve kuMakorekore. Vakadzi vazhinji havapheke maBraa,
vanongofamba vasina. Makorekore havanyare kutaure zvinonyadzisira, kubvira
kuchembere chaidzo. Unonzwa vachiti”babanguwe machende” pazere vanhu. Ndiko
kumusha werunyoka. Vazhinji vanobviswa virginity nanababa. uku hakuzi
kwekungo kwira kwira everywhere. Unotongwarira, otherwise ukango isa
musikana wotoziva kuti unomuroora. kopakusvirana? Foreplay yacho yakapenga.
Vanoziva zvino ita turn on murume, apa inamba 1. Vane version yavo
yechinamwari yekudya mushonga nekudonza magongo, kwete matidyi. Vazhinji
vanemazikongo anenge tumboro chaitwo. Ukangati phee 2 minutes vanenge vaita
orgasm, ndinofunga vanoita orgasm kana ka 10 kana uchigona kuzvibata
kusatunda for 1 hr or more. Oh , ndiwo mapeche anonaka kunanzva iwayo. Kana
uchiziva kuti unokurumidza wototanga waita rekunanzva, unonzwa makongo amira
kunge kamboro kadiki.

(6) Ko ana Samanyika. Vana vakadzidziswa kutaura zviri sexy ivavo. Kuzoti
kuyema. Zveshort time havazvide. vanoda kugara pasi kwavakumbozavaza,
pedzezvo kwava kutsvodana. Pakukisa kwega anasamanyika ishasha. Ini
ndinofunga vanototunda nekisi yega kana uchinyatsogona zvekukisa izvi.
Vazhinji vavo vanogona kuchengeta mazamu. Unowona kana ane vana three mazamu
akamira kutwi kunge kamhandara. Kana akarara ukaabata nekuyamwa unowona
amira.

(7) Topedzisira kumaZezuru. Mari, baba mari ndichochihombe kwavari. Kana
usina mari ungatorinyimwa beche. maZezuru havana speciality. Vanoedza kukopa
zvesezvese. Unogona kusanganawo neshasha, asi ruzhinji rwavo hapana
nezviripo paunokwira anenge acikaunda$’s chete.Ukaburitsawo yakawanda
unipihwawo rese.

One thought on “Kuongorora marudzi anonaka kusvirana nawo kuvanhukadzi”

Leave a Reply