Ndakatanga kuwirirana naAnna mumwe musi mabhazi achinetsa. Ndainge ndakabopa
suit yangu yeblack ndisina kusunga tie. I was just looking cool. Anna aiva
chisikana chipfupi pfupi, ari mutsvuku plus ane human hair. Takangowirirana
pasina pfungwa yekuti tichazosvirana rimwe remazuva.

Takagara tese mubhazi,ndokupanana macell numbers. Pakutanga ndaitya kutaura
naye ndichiti zvimwe ndingapuhwe cold shoulder. But what do you know she
responded. Hama dzadiwa kana vanhu vari meant kuti vachasvirana zvinongoita
zvega. We lived in the same area iye ari kunze kweguta. Ndakamuperekedza
kusvika muraini mavo ndokupuhwa kahagi kainge kari meaningless. Ndakabva
ndati apa ndichasvira chete.

Mwana uyu aigara naamainini vake coz moms and namudhara vainge vakashamura
kumbudzi. But mainini vacho vakanga vasina smoko zvavo, mudhiniwe zvake.
Takaita 3 days tichionana every day. Ndakatsvaga mastrategy ekuti ndimubaye
nayo zvaingokona. After spending zuva rese tiri namatourist mumaraini medu.
Unoziva muface akanga asina chidanger let alone mari yebooker lodge. Around
7 ndakamushamulisa iye ononga kwake ini kwangu. Ndakasvika kudheni vanhu
vachiona Dvd raispaka. Nzara yebeche ndoyakaramba iri mundangariro mangu.
Even though madam vainge vari versus Anna haana kuda kubva mupfungwa mangu.
Ndakatanga kutsvaga imwe work yangu yakudhara in view of studying my own
literature( Kushaya zvekuita). Zvese zvakaramba.

Ndakaenda musitting room maface ainge apedza kuona dvd ravo ndokuisa
kustation yehondo yeminda. Sezveneyizvo fon yangu yakatambira message. It
was Anna saying vanhu vekumba kwavo vainge vaenda kunhamo. Chance given I
said. Within two minutes ndainge ndasvika padheni pake. She invited me
straight kubedroom. The room was not bad. For a lady learning I was
impressed. We talked politics, economics, the past and present. She noticed
kuti ndaive ndavakuwanza nyaya ndokubva ati aive ava kunzwa hope. Yangu
yatanga kumira. Yangu kana yamira inotakura 2kg yesugar. Inosumudza tsinga
dzemumakumbo. Ini nemboro yangu tinocommunicator. Ini ndinoziva zvainoda.
But chemusi chaive chisioneki mudzi webwe. Akabvisa hembe, ndokusara nebra
nepanty. Ini ndakajuta kunge ndisina shungu iko kwaiva kutorodza. Vadikani
munhu akadiscover chinhu chinonzi kusvira anofanirwa kupihwa menduru yelife
time achievement sekapihwa Kaunda.

Ndakaonekwa ndichibisa shoes ne shirt. Sezvo mboro yangu yainge yava danda
ndakabva ndapfeka kondom, just in case. Imba yana Anna yakanga yakaextendwa
ine mabedroom akawanda. Next door yaAnna ava mukoma wekuseri. Takasangana
pandaienda kutoilet. Nguva nguva ndakabva ndadzima light. Chisikana
chakavhunduka chikanditi iwe chienda kumba kwenyu. Ndikati hazvishande
chinhu izvozvo. Ndakaenda paside pake ndikatanga kumubata. Mwana uyu aiva
mupfupi asi musi uyu taive takaenzana. Ndakatanga kubata mubata mazamu.
Muzamu ake aive asina kukura zvembiri, asi aitapira. Ndaipuruzira manipples
zvinyoro nyoro. Ipapo iye aijuta kurara. Ndakaramba ndichibata kusvikira
muviri wake watakanga kubuda magoosepimpuls. Akabva atarisa kwandiri
ndokunditi muromo bho. Mwana akakurunga muromo kusvika nzeve dzangu dzavhara
Ndakaona kuti mutambo wakanga wasvika panguva yakaoma. It was time to move
a gear up. Ndakadzikisa ruoko rwangu ndokunzwa kuti penty yake yainge yatota
Mwana wevanhu watanga kugomera zviya zvinoita munhu ari kuda kubara.

Mukomana wekuseri anenge achiterera. Mwana uyu aiva nebeche nainiswa mvura.
Rainge riri hombe zvakare matiji ake ari epakati nepakati. Ndakamadhonza
ndikanzwa Anna onyinyira sesadza raiva kuibva. Zviya munhu anotaura kana
achibata uku kunyepa. Haafanirwe kupihwa mukana wekutaura. Ipapo musikana
akatanga kupurizira mboro yangu zvine ukasha. I think ainge ava kureveger
kumubata kwandaita. Izvi zvakatora about 20minutes. Nechomoyo ndaiti ndiri
kutomuputitsa chete. Handidi musikana anondijairira. Mangwana anofuma
achirwara chete. Pave paye ndakakwira pamusoro pake. Ndaimboita iya inonzi
test run kuona pamusoro pakamira sei. Iye aifunga ndava kuisa ini ndikati
kwete mothers. Ndakabvisa penty yake ndokuikanda uko kwakadaro. Ndakaikanda
kure nekuti ndaisada kuti azoipfeka futi kusvika kwaedza.

Ndakaguma musuwo webeche ndichitiita iya yavanoti warm up. Anna ainge atunda
zvake but nzara yemboro yainge yamugara sedhimoni. Ndipo pandakaiti pfe.
Amai. Beche rakasikwa namazvikokota. Ndakagoisa 1/4 (kota) Anna akatanga
kuchema. Ndainge ndisingazivi kuti mboro inochemedza kudaro. Aita aye anonzi
magwigwi zviya zvinoita munhu anorwara nepfari. Pamwe hana yangu
yaitomborova ndichifunga kuti ndava kuuraya munhu nemboro. Takaita position
iya yavanoti missionary. Ndakambofamba nebhora kusvika tachinja stayera.
Ndakasimudza mwana wevanhu nemaoko angu kuhen`a kumadziro kunge calander.
Simba racho handitombozivi kuti rakabva nepi nekuti Anna aiva chivindikiti
chaicho. Vakomana ndakakoira. Apo ndaitya kuti anogona kudona saka speed
yacho yainge iri yejongwe. Ndakanzwa kunge ndava kuda kutunda ndokubva
ndakanzura pfungwa iyoyo. Asi handizivi kuti chii chakaitika, ndakadona
negotsi Anna akasvikowira pamboro yangu. Akaridza mhere akakumbira kuti
ndiregedze ini ndikati sorry sorry. Akatanga kukoira ari pamusoro uku ini
ndichipurizira nyatso dzake. Ndaiti ndikapurizira zvine mukongo iye aibva
awedzera kupomba. Ndakatanga kupera simba ndongoona rima rega rega. I knew
position yaida kuchinjwa. Ndakafongoresa mwana ndokuiti shwe ndikanzwa kuti
bhuuuuu.

Akabva apera simba rose. Semunhu anogara achiona mapono ndakadecider to
introducer yavanoti Bending and Upright fucking. This position is still new
to this country. But with time munhu wese anenge oiziva. Ndakamufongorese,
mabvi ari pasi, ini ndainge ndakamira zvangu. Pamusana pekuti am tall I had
to bent my legs slightly like a horse jockie. Then penetration. Varume nyaya
iyi yakaoma. Mboro inonatsopinda. Ndakanzwa Anna uya woridza mhere achiti
mhai kani. Ini ndikati let the dead sleep iwe. I could feel the velocity of
my fucking. Position iyi inorwadza plus its body work ende unenge uri mugym
chaimo. Ndakakwira Anna achingochema chete. The more she cried the more I
fucked. Mwana aiti kana zvonyanya iye wondirova chidya nechibhakare. That
did not put me of. Ndaingokoira chete. Ndakatanga kupera simba semunhu ari
kupera ropa. I knew kuti ndavakuenda. Iye ainge ongoti ndava kufa kani mhai.
Pakare ipapo ndakadona negotsi ndikatadza kuziva zvandayiita. Ndakanzwa
Anna uya oti ende Chinembiri uri rough. Mwana akamuka mangwana asingagoni
kufamba. Kubva ipapao handina kuzombomuona zvakare. I saw her one time
pamabhazi but she wasnt interested in me. She is now married. But ndiri kumu
kumbira beche rake zvakare asi ari kuramba. But one day ndichamubata nayo
chete.

Leave a Reply