Ndakange ndanyenga mwanasikana akanaka kunge mukati mendege uye aiyevedza kungotarisa.vakawanda vaimunyenga vaizotongobva vega vaonaa kuti vainge vatomisa kare.ini noushingi uye experience mubasa iri ndakabudirira zvisina hurukuro dzaisvika kure. Akandidaidza kumba kwavo achiti iye aida kundibvunza imwe nyaya.ini ndakaziva kuti aivaa machena saka ndakatakura macondom angu muhomwe.ndichingoridza intercom mwana akamhanya kuvhura gate ndokubva tapinda heduzve isu vakuru.

vanodaHandina kuzoda kuita zvekutamba sezvo amai vake vange vasarwa ne 2 hours kuti vasvike frm wrk.ndakamutakura ndokubva ndamhanya naye ndakananga kubedroom kwake.ndakabvarura zvipfeko zvemukati kunge mapepa ndokuchibva ndabhedhenura makumbo wanike heyii zvapanenge pane guchu rehuchi rakazara kuti paa.ndakadya beche zvekuti kana iye haana kumbotana kutunda.ndakati zvino humba yarwadza nekumira,ndikati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi.ndakatanga kuisa musoro chete,ndiye dzikise dzikise zvinyoro-nyoro ndokuiti svomho!kubudisa yose.ndakanzwa mwana ochema achiti yohwee mundaz kwira kani,eeesh f*ck me baby imma c*m all over u baby..
Iniwo ndikati zvokukuzwa ndinozvidawo sei.ndakaita manyemwe ndokutanga kuisa mboro kumbeeri mberi zvokuti kana naye akazipirwa.mwana akatunda ka4 ini ndisati.pandakazoti unronyo hwanu hwobuda iye ainge otundawo.takasangana pakaaita accident yekunakirana.ndakabowa kunge mombe yapiswa machende.
Nanhasi musikana uyu anondinetsera second round because takamupa zvakakwanirana.

Do you have a story? Kindy email drsviro@gmail.com and if its good we will republish it

Leave a Reply