tsvimbo nyorotsvimbo nyoro

Kuzvambura maiguru, mukoma wemukadzi nayo tsvimbo nyoro!

Ndakatoona kuti nyaya yangu yanetsa kugadzirisa ndikati better ndisiyane zvangu nazvo, mai D kana vakuda kuti ipere vachazotaura, effort yangu yanga isina basa kwaari.Anyway I decided to just play it cool hangu.Problem anga akurara pasi mubedroom ini ndichirara hangu pa bed.Ndaisada hangu kumumanikidza kurara neni asingadi.

Umwe musi ndanga ndakatorohwa hangu nenyere, ndokugaya kuti ndiite sei?MaiD vanga vabuda havo kunogadzirwa musoro mu town, vakaenda na D na maid, ini ndokusara hangu ndiri one.Ndakatanga kugaya kubuda hangu kumboenda ku lake kunorohwa nemhepo ndiri one maybe zemo ringapera.Ndakazwa knock pa door ndokuvhura wanei ndi maiguru mai Ayanda, sister hombe mumba mana maiD.Mukadzi akanaka iyeye apa anozviita mukaradhi coz akambogara kuAmerica for some time.Ah ,pindai maiguru, makadii makadii?

Takamhoresana hedu ndokutanga kutaura, marova bamdiki, what what, nyaya ndokutsva.Vakazobvunza kuti ko ndiri ndega indaa, ndobva ndavaudza kuti maiD vaenda kunorukwa musoro zvikanzi ahh saka dai ndatanga ndafona coz nhasi ndanga ndati ndizotandara navo, saka kana zvakadaro regai ndidzokere hangu kumba.Ndakabva ndasimuka ndikati regai ndikuisirei drink hangu mumwe mozoenda.

Ndanga ndakapfeka hangu ka short, apa ndisina pant.Mboro yanga yakadhindikira zvayo mukati umu.Ndakaona maiguru vakaitarisa ndokublinka a bit.Hapana zvatakataura tese.Ndakatora hangu orange crush, ndiri ku ma fridge ikoko ndakaipuruzira bhijana kuti iite semi erect inatsooneka, ndanga ndatogaira maiguru pakuru.Maiguru vagu vakanaka manje, vatsvuku apa shiz very slim, vane mazamu akakuririra zvekuti ukavaona unotodawo kudya rifa iroro.
Ndakadzoka mboro iri semi erect kudaro ndokufamba ndakavananga.Ndakaona maiguru vakaitarisa futi ndokubva vamedza mate, ndakabva ndavatambidza drink ravo.

Ko Bamkuru varipi?, ndini ndakabvunza, zvikanzi vaenda nemwana kunomudzidzisa golf.Ndikati ko madiiko kuendawo zvikanzi ahh, bamnini zvonetsa kuita seunomanikidza munhu.Tatoo ne week tisingataudzane nabamkuru venyu ndosaka ndanga ndati better ndizoswera hangu na maiD coz kumba kukurwadza.

Ndakangoti ahh inga maita munyama, manje mawana ndakubuda, ndirikuda kumboenda hangu kulake chivero ndombonofurwa nemhepo, even ini na maiD tatoo ne time tisingataudzane mushe, apa time yese varikurara pasi.Maiguru vakatoseka zvikanzi nyaya dzenyu dziya hadzisati dzapera nanhasi?Inga zvakaoma, even baba Ayanda mazwano varikurara pasofa nhai, ini ndikurarawo ndega , ko vanodarirei vanhu ava kuda kukuvadza vamwe nezhara?

Handina kuisa comment ipapo, mboro yangu yakawedzera kumira nemashoko aya, ndikati regai ndizame noto. Ndakasimuka ndokunyebera kushama n’ai .Ndakasimudza maoko ese apa mboro yamira manje maiguru ndokuitarisa again ndobva vakachidzwa ne drink.Anyway regai ndirongedze ndibude maiguru like I said ndirikuenda ku lake hangu kune mhepo yakanaka, ndonoswera ndega ndozodzoka time time, asi if you want tongono fugwa nemhepo hedu tese just for a few hours todzoka before kwadoka.Maiguru vakatarisa mboro yangu ndokuti hanty kungonotandara vanhu vachitaura nyaya todzoka?Ndikati ehe ko kulake hanty kunenge kwakazara vanhu here, zvikanzi saka bho, handei, tongoenda nemota dzedu takadungamidzana todzoka, ndikati bho

Ndakatora cooler box ndokurisa jameson whisky, nema ice blocks, ne soda water.Ndakabva ndatora hangu ka carpet kadiki so ndokukakanda mumota zvese ne tings dzangu.Maiguru vakapinda muneyavo mota ini ndokupinda muneyangu, tisu uyo ndokurova road.Takaenda kuside kuye ku far left, ndokunopaka ikoko, ndakabva ndabhaiza kuti kuno kwakazara vanhu ngatisiyei mota pano tiende mukati kati kudhuze nekarwizi uko kusina kana vanhu, ndazogaya kuti togona kuonekwa nevanhuvekuziya tingori two zvikanetsa so ngaitendei kusina vanhu.Takatakura cooler box nekacarpet kaye ndokunotsvaga kwanga kusingazvike vanhu kune karwizi so.

Takasvika ndokuwaridza carpet ndokugara ndokudira jameson yedu, maiguru sezvo vaizviita muvhet type havana kuiramba and vaitoti kumba kwavo vanotonwa nababa Ayanda.Anyway takatanga kunwa hedu bhijana bhijana tichitaura nyaya, zvainetsa mudzimba dzedu, nedzimwewo ma general issues.

Takakarukana bottle raamu half manje apa tanga takutaura tichiseka, ko tanga tadhakwa am sure coz jameson unoita seusina zvaurikuita yozongokubata kahwan.Hameno kuti zvakabva nekupi, takazongoti tapedza kuseka imwe joke so ndobva tatarisana.Takaramba takatarisana, ndobva face yamai Ayanda yapusa, hana yangu yakatanga kurova am sure hers too.Ndakaendesa muromo wangu zvinyoro nyoro takatarisana zviya zvekuti I want to kiss you, apa ziso rangu ranga raa red, ndakusvitsa ma lips angu to hers, mai Aya vakabva vatsunzunya, ndakasvitsa malips angu pane avo, ndisati ndavakisa takatanga kufemerarana kamweya kaidziya so, tisati tagumanisa ma lips, kufema kwedu kwainzwika and kwakatanga kuwedzera, mai Aya vakatanga kuti ahhhh, kufemera kunze, ipapo ndakabva ndagumhanisa malips edu and she hissed manje.Ummmmmm mwha ndokutanga kukisana.

Kuzvambura maiguru, mukoma wemukadzi nayo tsvimbo nyoro!
Kuzvambura maiguru, mukoma wemukadzi nayo tsvimbo nyoro!

Takakochekerarana nekiss paye ndokukisana zvenzara nzara chaizvo, mai Aya vaindikisa vakavhura muromo everytime and she opened it wide, she is type iya inochemerera kiss.Takakisana and she opened her legs, ndobva ndauya patop takapfeka hembe kudaro, we kissed then ndakabvisa muromo wangu pane wawo and started kissing her muhuro ndichiisa tuma love bites, ndakadzika ndokukatanura braa ravo ndokutanga kunazva mazamu avo, she was responding to every move I make.Ndakadzikisa rwoko kuzasi ndokuisa ka G sting pa side ndokutanga kupuruzira ka clit.Mai Aya vakatanga kukoirira chigunwe changu paye, ndakabva ndasimuka ndokubvisa hembe dzangu ivo vachibvisawo dzavo.Vakatarisa mboro yangu zvikanzi Born shaa eish mboro yako yakakura bamdiki, mai D vaigarotaura manakire ayo nhas dakuinzwa .Vakabva vaibata ndokuiisa mukanwa.Umm, vakatanga kuinanzva and she knows how to suck a dick good.She uses only her tounge and lips kwete vawe vanozoita sevachakuruma nemazino.Ndakanakirwa paye dzamara ndakunzwa kuda kutunda, ndakaramba ndichikoirira muromo till tsaa tsaaa tsaa kuvatundira mukanwa.
Ndaifunga vachasvipa asi vakabva vamedza ma sperms, ndokubva vati shaa zvimwe zvese tingaita asi ndikuda kusvirwa and ndagarisa sha, please.

Ndakarara negotsi pa carpet ndikati huyai muigarire, vakauya ndokushadabura ndokuigarira.Vakatanga kuikoirira mboro varipamsoro, ipapo ini ndaitsunya tsunya ma tits avo, mai vakakoirira mboro zvinesimba ini handina kuda kukoira back coz chikapa chavo waso too much taizorasana timing.Ha vaikoira apa vachichemerera, ooh shiiiit, fukc me ooh yess dady, ahhhhhh, fukc me ohh am cuming am cuming am cuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnng, vakadaro vachitunda maiguru.

Vapedza kutunda ini ndanga ndisati, ndakavati lets change gedhe. Ndakavati varare ne side, ini ndokuenda kumashure kwavo ndokurarawo ne side.Ndakavati vasimudze gumbo ravo one so that ndouya pakati pavo,ndakaipfekera ndokutanga kukoira ndiri pa side pavo ipapo, ndaiita kuzanda mhata kwete bhinaja and ndaikoira fast, umm babbe make me cum agaim yess bbe yess bbe harder, vaidaro zvechurungu zvavo ini ndichikoira neshona.

Nekunakirwa nemboro vakakaruka vavhara makumbo avo asi handina kumira kusvira pavakavhara maku mbo beche rakabva raita tyt.Ndakavasvira zvekuti ndakanzwa ropa miri wese kumhanya mhanya izvo ndanga ndakutunda, ahhhhhh ooooohhhhhhh grrrrrrr ,ndakadaro ndichivambudira ndokuvafashamidza chibereko chese nema sperms.Takaramba takadaro hedu kusvika mboro yasvinika iri mukati, takazorora hedu takadaro kwekanguva

Ndirikumashure ikoko zvikanzi Born sha, there is something that I wish for ,manje baba Aya pandakavaudza kuti lets try that vakaramba and ndakatozopinda busy kuti ndazviwana kupi, ndikati chii ichocho, zvikanzi I want you to fukc me in the ass, I have been wanting to try it just kunzwa kuti zvinoiita sei.Ndikati are you sure coz ini I haven’t done it befre zvikanzi yes am sure please fukc me up there ndikati ok then yo wish!!!

Vakabva vakotamba ndokuisa msoro pa carpet, vakatora mboro yangu yanga yatomirawo hayo, ndokuinangisa ku anul passage, vakapfungama rimwe gumbo rimwe ndokuri stretecher, vakabva vavhura matako avo nemaoko avo vega.Yanga ichiri ne tums sperm saka yaitsedzerera, pakutanga yakamboti rambei kupinda coz anul ne virgin hazvina musiyano wakanyanya, handina kuita zvehasha, ndakaipushira mukati zvishoma nezvishoma, dzamara yapinda, even ini that was my first time asi payakapinda ndakatanga kunakirwa since mboro yanga yakabatwa all the way.Ndakatanga kukoira asi zvisina hazvo hasha, I was surprised my Aya vachichemerera, umm bbe fukc me this feels soooooo good bbe.Ndakakoirira mboro irimo mukati, ndakazonzwa vakutii yess bbe yesss, am cumming am sooo cumming, vakabva vadonhera pasi mboro ichizvomoka.

Ndakavatevera pasi ipapo ndokubva ndaipfekera mubeche, ndokutanga kuvazhaka nayo, this time vanga varara nedumbu, ndakavabata musana kuti ndiwane pekutsigira , ndakakwapura beche apa ranga ronaka ruff chaiyo, ndakanzwa kunge ndakuita dzungu kunge kutsva kunge chando, ma sperms anga aakuuya with full force, fuucccccccck!!! you soooooooo gooooooooooood daddy ahhhh yyessssss OH my GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG yes yesssss, ndakabva ndamwaya masperms kuti tsaaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaa tsaa, ipapo beche ravo rakabva rasunga richiregedza and I knew kuti tatundirana namaiguru.Ndakarara pamsoro wavo till mboro yasvava ndopakakazosimuka takupfeka and we went back kumota dzedu

Kuzvambura maiguru, mukoma wemukadzi nayo tsvimbo nyoro! appeared first on VanodaZvinhu.com

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Leave a Reply