Mboro yangu yakange yamira kuti twi-i zvekutoti ini ndakange ndototadza kufema yakanga zvino yabaya paguvhu rangu. Apa Theresa akange ave kufemera pamusoro kunge munhu akandwa murwizi rizere mvura. Ndakanyatsomubata beche apa zamu ndaisa mukanwa zamu rakange rakamira iroro riri pear shaped. Ndakanzwa mboro yangu yave kututuma ichigwinagwina apo Theresa akange ave mudenga rechinonwe. Matinji ake akanga amira kuti twi-i. Ndakabva ndamurarisa pasofa paye ini ndokunyatsobata ndichiti regai ndinyatsomuzvambura nayo. Mukadzi uyu akange wochemerera ‘ Dad kani Dad fuk me’ Ndakangandoda kufaka-mai vaye ndipo pandakadzwa knock padoor. Ndakamboignowa asi yainokwa zvine mutsindo ndipo Theresa paakadonha kubva mudenga rechiononwe riye. ‘Akati a ndiyani iyeye I usually don’t have any visitors’ Ndokubva anditi mira ndirikudzoka akamonera Zambia ndokunodongorera kuti ndiyani akanga ari pamusuwo apa ini ndaitononokerwa ndaitoti dai munhu uyu apedza zvavinga aenda ndisare ndichizvambura gearbox.

Ndakanzwa izwi gobvu richiti hesi sweet ndauya hana yangu yakarohwa nehana asi handina kumbofungira kuti muC10 adzoka ndakangoti zvimwe chimwewo chikomba.. Asi ipapo ndakabva ndagadzirisa mbatya dzangu ndichidzosera mboro yangu mubhurukwa. Ndakaona mukadzi mukuru aruma chigumwe kunge chindumurwa. Tsano vakapinda mumba ndokubva tasanganisana maziso. Mukuru uyu ndakabvandamuziva ndiyeuye wandambenge ndakatarisa pamufananidzo – James Bond.

Akabva ati ‘ makasimbahere vakuru
Ndakandandama ndokuti, ‘ti ti ti ripo makadiiwo ‘
Ndasati ndapedza kupoindura akatarisa pasi ndokunditarisa ndokutarisa Theresa ndakubva aseka, Hana yangu yakanga yotamba mbakumba. Ndakatarisa pasi paye ndokuona paine ka G-string ka Theresa kandakanga ndabvisa. Theresa ndokuti “ Its not what you thing , e-eh sha I am sorry, I didnt mean to.”

cryHe went in his bedroom I thought of running away ndisati ndambodii akabva adzoka akabata mari mumaoko neOne litre Coca cola empty bottle. Ndokuti Theresa endaunotenga drink ndatsva. She hesitated but it was an order kubva kunababa apa wapara mhosva futi. Akabva aenda. Ndakasara nababa vaye ini ndakubva ndati, ‘ Takakumboenda’
“Zvikanzi asi wave kutotiza ini kani.’
‘ A no boss its like you know makombi this time e-eh ….”
‘Don’t worry I will drive you’
Ndaigodii I said “fine ‘
Apandaitoziva kuti ndasasika upenyu
He started saying.
“Ndeipi saka iwe ndiwe unosara uchikwira mukadzi wangu ndisipo nhai’
‘ No boss handisati nda………….’
‘Anyway that is no an issue you know I have always been suspecting that my wife was fuking around but anyway that’s not an issue. Inini handina basa nazvo ko ndiye anongoitawo sei pane murume asina masmall house here.’
We talked for 5 minutes suddenly he said ‘ Bvisa bhurugwa”
‘What’
‘You f*cked my wife I want to f*ck you ndiko kuti uzive kuti mukadzi wemunhu haakwirwe’
Murume ainge akashata zvake iyeye ndatatenda vakadzi vanodei shuwa pavarume.Theresa nemuC10 vaive Beauty and the Beast chaiyo. Ndakambondandama asi ndakaona kuti hapana yekutamba. Ndakaridzikisa iye ndokudzikisawo rake baba vakange vaine chipo chavo ivavo. Vaive nezimboro rino zishondo (circumcised) dema ndakanzwa misodzi yatinyangarara mumaziso. ‘Ndikanzi tarirauko’ Ndakamupira gotsi ndipo paakanditi ndibate pasofa. Ndakamira ndakavhuririra makumbo. Akandibata nerumwe ruoko ndakanzwa shondo iye yasvika pamudhidhi pangu ndakabva ndatsinzinya misodzi yazara mumaziso.

Ndakaidzwa yotanga kupinda ichidziirira kumashure kwangu kwaiita kuchivhuruuka kusvikira kwave kurwadza. MuC10 uyu akaipusha zvinesimba ndipopandakanzwa kuti inga ndatobviswa hujaya pano. Vakomana kusvirwa kunorwadza hameno anasisi vedu vanobatirira nekuchemerera. Yakapinda yose ndakainzwa yazara murectum chaimo.Murume akatanga kukoira koira mbichana mbichana ini misodzi yakanga yavekudhonha.

Murume akatanga kufamba nethree quarter pace , pace yangu chaiyo kana ndichikwira ndakange ndave kuroverwa ini.Baba vakafamba nebhora, ini ndakange ndoitakunge ndiri kuchemerera. Raiti rikati fambe-fambe ronditi kambama kwatu kumashure ndobva ndavhundukira iro roti ‘yess yess’. Ndakasvirwa vanasisi we we kana zvirizvo zvamunonzwa kana muchisvirwa musingade shuwa muri munhamo. Ndakanzwa rume rosuzumira rondibata zvine simba richingo hon’era-hon’era ndakadhedwa. Ndabvandaziva kuti rainge rotunda. Ndakanzwa zimboro rake rogwinagwina riri mukatimo apandainzwa kamwe kakudziya nechemukati.

Rakabva rati “ Ah Ah ah, that’s good oh yess.”

Rakabva razvomora zimboro riye iro rakange remora madhodhi uye rakazara urume, ndakanzwa kamwe kamhepo kachipinda kumashure kwangu kuratidza kuti kwabuda chinhu chikuru. Murume uyu akapukuta zimboro rake neziTshirt raakanga akapfeka. Ipapo ndakapfeka rangu trousers ndokugara pandaive ndiri. Nenguva isipi Theresa akabva apinda akabata coke. Akasvika akati sevha zvakanaka muC10 akatiisira firimu rinonzi Con air raNicholas Cage. Takaona takanyarara kuti ndioneke zvakandinetsa. Firimu rakati rapera zvikanzi nababa vaye drink yawandirwa iyi handina kumbonyatsoinzwa Theresa enda unotenga imwe.

Kana kuti ndizive chakandisimudza handingazive ndakazongodzwa ndarovera pafence yepanze ndichiwira pasi ndokusimuka ndakafamba zvekufamba zviye. Ndipo pandakatunyuka. Ndipo pandaka graduater. Ndipo pandakabviswa hujaya. Ndipop pandkatanga kuremekedza madzimai nemabasa avanobatiswa. Ndipo pandakaziva kuti ndakakomborerwa kuve murume. Ndipo pandakave nhinhi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply