Kuisa Mukadzi waBoss Nyoro In My OfficeKuisa Mukadzi waBoss Nyoro In My Office

KUBAYA LECTURER WANGU PANONAKA PAKE AKATI yoweeeeeeeeee…

Ndiri paUZ zvangu apa paive nemumwe lecturer wedu aive mukadzi akanaka ..momz ava vaive Doctor muzvinafundo chaiye..vave nemhuno yakati twii nemalips mahombe akasvibirira ,nemazino machenachena mahombe nemablack gums, vaive nemazamu akati kureii aizadza chipfuva chavo..vaive nechiuno chitete..vaine magaro akatenderera vaine macurves kunge vane mahips asi asinganyatsooneka..she was well shaped and too gud for sviro ,vaive ne soft hot body asi vakabatana..kutaura chokwadi vaimisa mboro, saka nguva zhinji ndaigara mboro yakamira muclass..zvekuti zvavaidzidzisa ndaitozonzwisisa pakuverenga ndega manotes..

rimwe zuva vakandiwanikidza ndakavatarisa vakagara kumberi kwedu, takaramba takatarisana ndobva ndavachonya neziso ndokusekerera..vakanyemwererawo.. vachidzungudza musoro..taive takungotarisana tichisekererana kana kudzidzisa vaive vakunyara..takapedza lecture..ndichibva ndaenda padesk pavo ndikati mirai ndikubatirei mabook ,ivo vachitakura laptop yavo..vakafamba pamberi pangu, musi uyu vaive vakapfeka pencil skirt yainyatsoburitsa zvavakaita chaizvo..mboro yakabva yamira ndiri kumashure kwavo..takasvika pazimota ravo ndikaona vane zibenz latest model, ndikabva ndawedzera kuvada, she was some how Golden to me ,..ndaitonzwa kuda kuvachemerera chaiko ndichivasvira vakanyatsondivhurira makumbo.vachindibatirira nekundikoira..zvekuti vakaroorwa here kana kuti vaive vasina ndaisava nebasa nazvo nekuti mboro yaive yakundigwinhagwinha, sebhachura ndaive ndagarisawo ndisina kumbotundira munhu kana muzvidya zvamo saka ndaive ndasuwa beche too bad..

vakazviona kuti pamberi pangu paive pazvimba ..nekuti ini mboro yandinayo ikamira inonetsa kuivanza.. vakabva vanditi ‘thanx Mike, chirega ndiende kumba wil see kunext lecture, ‘ vaidaro vakatarisa pamberi pangu ndikati ‘ndikati ‘aah ko makutoenda hamhusi kupinda nemutown here ndimbokutengerai lunch’? vakaseka zvavo zvikanzi ‘kkkkkk ndini ndingatokutengera Mike.. if yu not in a rush togona kuenda nekumba ndichisiya.. computer yangu pacharger toenda kulunch ‘,ndikati ..’since its you no problem mem’ ,,vakabva vati ‘lets go’ ndakabva ndapindawo mumota kufront seat..ndikati ‘umm perfume yenyu yamazora inonzi chiiko ?..yakanyanya’..zvikanzi’ kkkkkk iwe Mike une nyaya chete iwe’ ndikati ‘shuwa mem, inokonzeresa..plus magarawo imi vacho makasikwa Mwari vaiine nguva..dai ndakakasika zvangu kuzvarwa..’ vakaputika nekuseka zvikanzi , ‘plz stop it Mike ndakuona zvangu matarisiro awanga uchindiita muclass..une musikanzwa iwe asi hauna mukadzi ?

” ndikati ‘aaah ndomuwanepiwo zvangu mukadzi nekunetsa kukuita zvinhu..asi ndatowana anenge imimi ane zvinhu zvake ka” takabva tasvika pamba pavo vachibva vavhura zigedhi neremote tichibva tapinda..zvikanzi’ if yu dnt mind pinda ndibva ndageza tobuda ka1′.. ndikati ‘aah hamurohwe vanhu here muzimba irori ndourayiwa zvangu’? ..zvikanzi ‘kkk aah feel free Mike ndogara nemusikana nagarden boy vaenda kuoff.’.ndakabva ndapombonoka ndokuvateera..vakabva vasvikonanga mushower ..ndokudzoka vakamonera zitowel ..vachinhuhwirira vakamira vakanditarisa vachibva vandisekerera vachinyaririra..zvikanzi..’ndichambonochinja’ ndikati ‘wait plz’.. ndakasumuka ndokuenda pavaive vakamira mboro ichiita kugwinhagwinha ndakangosvikovabata bendekete ndokuvataridzisa kwandaive ..ndakabva ndangovabata muchiuno ndokuvadhonzera pachest pangu ndokuvapa muromo..

ndakavakisa ka2 ndokuramba ndakavatarisa kumeso ndakavabata muchiuno zvinzi ‘ooh Mike i mis this’..ndakavabata matako ndokumati mbaaaaaaa zviri so powerful ndichiswededza muromo kwavari vakabva vandibata gotsi ndokutanga kundikisa zviri so powerful vachichemerera ..vakandibvisa mabutton eshirt ndokundipuruzira chest uku vachindikisa, vakandivhura trouse very fast ..vachitomhanya kunobata zimboro rangu rakakombamira rine matsinga matsinga…nezimusoro..raipenya nekuzvimba ..vakaipuruzira vachiibonyora bonyora zvikanzi ‘ooooh shit Mike’ imboro here iyi? iiiih ssssh ooh my God’ vakabva vapfugama ndokutanga kundiyamwa zimboro rangu richiramba kukwana mukanwa mavo vachindibata bata mazichende angu,,malips avo ainaka achidziya zvekuti ndakagomera nekunakirwa.. ..ndichivakoira.. ndichivapuruzira matama nemusoro..ndakanyatsonzwa kuti ndingatovatundira mukanwa ndikabva ndavasimudza.. ndokudhonzera zitowel ravo pasi mai kani mukadzi aive akabarwa zvake iyeye.. aive nezikuchinena chaive nezigongo rakazvibirira nematinji akarembera ..zvidya zvavo zvaive
zvakanyatsourungana zviri smooth.. zvakatsvukiraira kunge zvinodyaiwa ..ndakavabata matako avo ndikanyatsonzwa kuti ndakabata munyepfu wemhata..lecturer wangu vaive vasisagone vakungokoira vachiti ‘ooh bby’ ssssh aaaah’ mhaaamhaa Maaarx fuck me plzz.. ndiswirewo bby,’ vaitodaro vachivhura makumbo vakabata zimboro rangu vachida kuripinza panyo pavo takamira, ini ndaive ndanzwa nenyere..ndakavakisa too bad ndichivakwekweta rurimi..ndichimbovasvira mukanwa nerurimi..ndakavasimudza ndokuenda navo mubedroom mavo, ndakasvikovakanda paedge ye bed ndokuva vhura makumbo avo akanaka yuwi yuwi yuwi ndakaona rino zibeche rakarembera rinenge remombe yebraman iri pa heat..Lecturer vaive nebeche mukwende chairo..risina kana choya..rakaita chikomo kuzvimba.. raive rakanunira richipenya..ndakabva ndarikwekweta matinji aidhadhamuka kunge rhekeni..iro zibeans racho raive ramira kunge kamboro kemwana wa Pokello..

ndakariti kwee kwee kwee kuriyamwa ndikanzwa lecturer vakuyuwira vakuvhurisa makumbo vachida kundidzvanyidzira musoro pabeche kuti ndirambe ndichiyamwa vaive vakuda kutunda ..ndakabva ndaregedza vakasara vachikoira mhepo beche ravo richivhitavhita nekuda mboro yangu, ..ndakabva ndavananzva zvidya zvavo nepadumbu ravo..ndichivabata bata mazamu ndichimasvinyanga. .ndichipuruzira nyatso dzavo mai vaive vanzwa nenyere vakungokurungira .vakuda kusvirwaaa, vakaita kukumbira kuti ‘hii hiii ndisvire kaani bby’ oooh sweety fuck mee huny… ndisviiire bby isaaa mboroo kaniiiii nditundisewoo Mike isa zimbooro kaaani’..ndakavarega ndokuvamutsa ndokuvadhonzera pasi ndikati kotama bby ndikusvire huny.. vakamuka vakayeva zi anaconda rangu raiti gwi gwi gwi richiva saluta.. ndakanyatsonzwa kuti ndafa nenyere..vakabva vandikotamira miiri wese uri pabed chinena chakagumha bed ..vaizunza zunza matako vachida kunzwa mboro ichivananga panonaka pavo..ndakavanyeredza muzvidya nezimboro rangu raidziya musoro ndichikwidza kuenda pamwena webeche ..ndakavavhura matako vakasimudza matako mudenga ndakanyatsoona beche rese rakanuna nenyere.. ndakaisa musoro wemboro pabeche ndokuvapinza half chimusoro..ndokuvakurungira..

KUBAYA LECTURER WANGU PANONAKA PAKE AKATI yoweeeeeeeeee...
KUBAYA LECTURER WANGU PANONAKA PAKE AKATI yoweeeeeeeeee…

madam vakayuwira vakapinza rwoko nepakati pemakumbo avo ndokundibata zimboro vachiridhonzera mubeche ravo ndakabva ndavati zete yese ..ndiye nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ichiita kubvarura beche ravo yakazadza matama aro kuti ndiiiii..beche ravo raitsvedzerera richipisa kunge ndaisa mboro muhovoni.. ndakanzwa madam vachiti yoweeeeeeeeeeeeeeeeeee yoweeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaah mhaaaaaaaaaaaaaaaaaamhaaaaaaaaaaa vakadaro ndakavafasa nemboro yakanyura yese ndaida kunyatsovanzwa kunaka kwavo ndakavabata muchiuono ndokuvadhonzera pamboro uku ndakainyudzisa beche richivhitavhita richiwedzera kutota ,vakaramba vakashama muromo ndakavanyudza zimboro mudumbu , ndakapinza rwoko 1 nekumberi nepakati pemakumbo ndokubata kabeans kavo ndokukakwenyakwenya kamusoro kacho ndichikanzvonyora ndokuvati nyaaaaaaaaaaaa nyaaaaaaaaaaaaaa,… vakati sssssssssssssssssssh tkoi koi koi vachridza mhere aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa iniwo ndakabva ndati yesssssssss yesssssssssssssssssssssss yessssssssssssssssss byyyyyyyyyyb haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa haaaaaaaaaaaaaaaaaa hhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa haaaaaaaaaaaa ndakadaro ndichivati tsaaaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tsaaaaaaaaaaaaaa ..ndanyatsovatundira nemoyo wese ndakamira netugunwe ndakaomesa matako ndakamaswededza kumberi ndichisvetuka svetuka ndichivatundira mukati kati chaimo, ivo vaive vakandaibata mazichende angu vachimasvinyanga ndakavatundira huronyo hukobvu hwe yellow hune mapundu mapundu muchibereko chaimo.

.hameno chandaibaya mukati imomo..beche ravo raiita kunge rine tumaoko mukati.. twaibata chimusoro chemboro ..ndikatunda zvinonaka takabva tati rabada pabed tese….tichikisana mazamu avo ari pachest yangu tese tisina hembe ndichivapuruzira matako.. ndakavapukuta zibeche ravo rainaka vakandikisa zvikanzi ‘thanx Mike ndanga ndanzwaaaaa nekusuwaa mboro’..mwaaaaaa..vakadaro vachitondikwira pamusoro..vakabat zimboro rangu ndokutanga kuikwizira pabeche ravo vakanditanangira,,vakabva vangoiti nyaaaaa kuigarira vakati s’ssssssssssssh aaaaah mhaaamhaa..vakaita kundivhumbamira vachindikisa heavy, ndakavabata maatako ndichivabatsira kundikoira ndakavavhura magaro..ummm ndakasimukira ndokuvati dededede ivo vachitokurungisa vachichemerera ndiyeeee iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ihhhhhhhhhhhhhhhh vachitunda futi vachibva vati tasa pamusoro pangu beche ravo richipfura pfura vatundaaa.. ini mboro yaive yanzwa ichinakirwa bcz vaigona kusunga mboro nebeche wainyatsonzwa beche richiita kunge rine maoko kusunga mboro..ndakavapuruzira magaro ndichivakoira slow slow….ndokuvayamwa mazamu..ndikanzwa beche rakuvhitavhita futi ..vakabva vaita reverse cow boy..kundifuratira vakandikwira pamusoro vakatanga kundikurungira ..

vaiiti vakaita kunge vakudzokera kumashure kwandiri vachikoira ndichinyatsoona mukosho wavo wakanaka uchisunga nekuregedza, voita kunge vakutiza nemboro kunge vakuda kuidzura vachienda kumberi kusvika yasara yakadzipwa chimusoro chete ..vochikurungira vachichemerera vodzoka kumashure vachinyudzisa zimboro rangu kuita kurimedza nebeche ravo ,ndakavabata matako ndichinyatsoona kupinda nekubuda kwezimboro rangu richimedzwa nebeche ravo apa vaive nekachiuno kadiki asi vaigona kukatambisa zvekuti ndakaridza mhere ndichivatundira ndakatarisa mukosho wavo wakanaka nematako vachindikurungisa, ivowo vachinditi nyaaa nyaaa nyaaaa yaaaaaa vachiridza mhere vachitunda futi ndkanyatsonzwa huronyo huchiti huuuuuuu huuuuuuuu huuuuuu huuuuuuu huuuuuuuu huchitsatikira mubeche ravo,,,lecturer vangu…” ndakatunda zvainakisa..

vakabva vazodzura zimboro rangu ..ndokurara ndakavagukuchira ivo vakabata zimboro rangu ndokuripfekera pakati pemakumbo avo takatarisana ndikanzwa richiti nyaaaaaaaaa .ndokukisana heavy zviweti zvakapindana. ndokukotsira ..takadaro ..her body was so sexy..takanakirana husiku hwese…ndakazovasvira futi kuma 3 am ndakavaisa makumbo pama fudzi mhata dziri kumashure ndichita kuvapomba takatundirana machende achirovera pamukosho wavo..zvikanzi ..’I LOVE YOU Mike’ ndikati’ I LOVE YOU TOO DOC’.. mwaaaaaaaaaaaaaaa..zvikanzi..’am not maried..murume wangu akaenda kuAmerica akandisiira zvinhu zvese nemacompany 2..akaroora murungu ikoko..saka i jus like you Mike yu so handsome..ndakuda bby , mwaaa…ndikati ‘kana neni i rily love you kubva pandakakuonai,, am serious ..makanaka and munonaka i love you bby ndakuda bby ..mwaaaaaaaaa..zvikanzi’ umm une mboro shaz wandisvira zvinonaka sha i wil never forget you ..huya tigare pano bby i feel so lonely ndikati ok sweety i will…

KUBAYA LECTURER WANGU PANONAKA PAKE AKATI yoweeeeeeeeee… appeared first on vanodazvinhu.com

 

Leave a Reply