Kubatikidzwa Ndichisvirwa NyoroKubatikidzwa Ndichisvirwa Nyoro
Kubatikidzwa Ndichisvirwa Nyoro nefriend yebrother yangu
Ndainge ndazama kuzvichengetawo kusvika form 5 yese ndirivirgin but mumongozivawo kuti nyama dzakuita complain everyday dzimwe nguva haukwanise kuramba uchi ignore. Yangu
nyama yaita izvi ibeche rangu ndainge ndakuti ndikawona movie vanhu vachikisana ndonzwa beche richinyerekedza.Ndaigara ndichi ignore but musi uyu zvaiyita kunge zvawedzerwa
ndipo pandikawona shamwari yebrother yangu vauya kumba vese. Ndaiziva kuti Jack ayinakirwa neni asi mumwe musi ndakanzwa achipihwa warning nebrother yangu, akaudzwa kuti atambire kure neni, saka musi iwoyo ainge akuita respect kunge arikutaura nehanzadzi yake.
Nezvandainzwa musi uyu I had to make him kuti afunge otherwise, akati achidarika brother yangu iri pamberi ndokubva ndayita kunge ndamuvharidzira road ndichibva ndamubata mboro yake kuyita kunge mistake, haana zvakataura ndokubva apfuurira kuyenda kubedroom kwebrother yangu. Ndakayenda kukitchen ndichibva ndatanga kubika pasina kana nguva ndakawona munhu awuya apa mboro yaitowoneka kuti yamira ndokubva anditi ko wandiitei hona zvaitika. Ndakamuudza kuti ndava ready ndokubva ati urikuda kuti brother yako andiwuraye here, ndichibva ndaseka hangu ndikati hamheno hako kana ukabatwa.
Kubatikidzwa Ndichisvirwa Nyoro
Kubatikidzwa Ndichisvirwa Nyoro
Jack akadzokera kune brother yangu ndokubva atumira whatsapp message zvikanzi ndokuona magwana palunch brother yako anenge ari ku soccer practise. I could not wait for magwana ndakaita research of what to expect kana iri first time yako and zvimwe zvandaiverenga ndaibva ndatya asi zemo racho was bigger than me. Jack akasvika ndichangobva kuchikoro ndakapfeka uniform yangu nditori mukitchen hangu ndichinwa drink, ndakamudirirawo ndokubva tayenda kuroom kwangu. Tainge tisina nguva yekubatana batana since taitya kuti baba namama vaigona kusvika but munhu watanyonyotya ibrother yangu even ainge ari mudiki kwandiri aiyita dzimwe hasha dzandaitya. Jack akambondikisa zvishoma but ndainge ndisingade zvese izvo chandaida kukwenyiwa mukati mebeche maiyita kunge murikuvavirira.
Ndakarara ndakatarisa mudenga Jack ndokubva akwira pamusoro pangu ndokutanga kundikoira apa yaiva nyoro chaiyo ayiratidza kuti aiziva zvaaiyita but ndakaramba ndichinzwa kunge pane paari  upotsa ndipo pandikamubvisa ndokubva ndayita kufongora ndokusimudza skirt yanfu Jack ndokubva ayibayirira nekumashure haa  ndipo pandikanzwa kuti mboro inonaka mhani.Jack akaramba achikoira apa ndainge ndakutadza kudzora voice rangu plus neka pain kandainzwa ndakaridza mhere chaiyo nekunakirwa, ko ndaizivei kuti brother yangu itori padoor kupinda.
Brother yangu nekunzwa noise yandikaita akatofunga kuti hameno zvainge zvaitika kwandiri apa ndainge ndisina kukiya door, I am sure Jack aitundawo at the same time nekuti ndakadzwa kudziya kwakanyanya mukati mebeche rangu. Brother yangu akavhura door zvinesimba ndokuwona shamwari yake yakapfugama pamubhedha mboro yake iri mubeche rangu, imiiii , Jack akaizvomora
ndokubva ajamba nepawindow, ndakadongorera ndikawona munhu achipfeka bhurugwa rake pandikacheuka kuti nditarise brother yangu ainge atobuda.
Ini semunhu ainge akapfeka kare ndakangodhonzera skirt pasi ndichibva ndabuda, ndakawona brother yangu achimhanyisa Jack akabata zibanga, ndakatanga kutya ndokubva ndadzokera
muroom mangu ndokubva ndakiya door kusvikira ana mama vauya.

Leave a Reply