Kusvira Officemate Mai Maka Ndavawana VachibonyoraKusvira Officemate Mai Maka Ndavawana Vachibonyora

Kukwirwa ne Roja repamba patinogara

I am a married woman but zvakangondibatawo ndisingafungire.Asikana mboro inonaka ndikuudzei.Ndakaroorwa ndine vana 2 nemurume wangu and we are happily married.Murume wangu anogona kusvira zvokuti ndinoguta asi zvakaitika rimwe zuva nyangwe neni handisati ndaziva.Wakanga uri musi wemugovera apo Daddy vanga vaenda kumusha kwavakanga vadaidzirwa mhamha vairwara nemadiro aanoita mai vake haana kumbonzwa appetite yekundisvira manheru acho,asi ini ndaiva nenyere chaiyo kunzwa kuti dai andisvira musviriro wake uye wandinoziva.

Ndaingoti ndikafunga zvaanoita ari pamusoro pangu ndaingotanga kunyemwerera ndega.Roja redu mukomana mugiant ari mutsvuku mbichana anesaka.Zvino akapinda mutoilet ndokutanga kuita weti.Door retoilet rakanangana nedoor rebedroom rangu apa door rangu rine buri.Pandakanzwa weti ndakangoti regai ndidongorere kuti ko ndiyani apinda asingavhare door ndokusanganidzana nayo ino mboro hombe nhema yakati rebei yaipenyerera yakafuta inetsinga.Ndakanzwa muviri kupinda chando.Handina kuzoswera zvakanaka musi uyu nokuti ndaiti ndikafunga mboro yandaona ndaingoti dai adzoka futi kuzoita weti ndanga ndoda kunyatsoiona kana kutobata handizivi mweya rudzii wanga wandigara nokuti ndaiti ndikagara gara ndodongorera.Sezvineiwo iye akaita seanorota ndokudzoka ava masikati kuzogeza apa anga asina hembe akapfeka kashort kebhora kari keblue.Mboro yaioneka kudhinda pamberi apa zvokuti ndakanzwa nyama dzose kutamba tamba ndikamerera umu mumabvi maakubvunda.Mukomana achikwesha mazino waiona pamberi apa kutamba tamba ndokungoti mwana ane zvinhu zvake uyu.

Mukukura kwangu ndaishuvira kuroorwa nemurume mugaint.Murume wangu murefu hake ane muviri wakanaka asi ini ndaishuvira wakati samhukei mbichana kubva paari.Ndakanzwa kuda kuzvitambisa ndikaona kuti ndingatokuvara nokuti zemo rakanga randibata raitoda mboro yandanga ndakatarisa kana kuti yadaddy zvayo.Saka ndakabva ndafunga fast hameno kana zvaiva nehuchenjeri becoz chandanga ndoda on that time imboro.Ndakabvisa hembe dzose ndokusara ndiri musvo ndokutora zambia ndokumonera ndokutora bucket ndichibva ndabuda panze.Shasha ichindiona yakamedza mate zvandakaona maziso angu akabva amhanya kumboro ndokuiona ichipfura pfura irimo mukashort kedembare.Ndakangorovera moyo padombo ndokumubata zvinyoro nyoro pachest asi ndakakasira kurega.Ndikati “iih vana vadiki vanoita mvere kukunda vanhu vakuru”Ipapo imbofunga uchizadzisa zvishuwo zvako unonzwa sei.Ini ndakafara kubata mvere dzaiva pachest pake ndakabva ndanzwa beche rangu richidairira kunge rabatwa iro risina.Vakomana vamazuvano vari ahead panyaya dzesviro.Akabva ati”Mdhara vanoziva here zvinoshandiswa dako iri kana kuti vanongoyeva “apa paaidaro aitondibata dako rangu achiita rokusvinyanga kunge musuva wesadza.

 

Kukwirwa ne Roja repamba patinogara
Kukwirwa ne Roja repamba patinogara

Semunhu aitobvunda nenyere ndakabva ndangozviwisira paari akandimbundira ndokutanga kundikisser maoko akandibata magaro aiita achimavhura so nokuadzvanya ruoko rwakabva rwafamba zvinyoro nyoro ruchiuya kuzvidya achindipuruzira pakati pemakumbo achiita seanoda kubata beche asi asingaribate ndokukwidza nemahips achiuya pakati pemazamu ndokutanga kumayamwa ndakaerekana ndascreamer ndokunzwa voice rizere nenyere richiti “Ooooh babe I love it give it to me”Ndinosvirwa zvangu nadaddy but ipapo zvakandiitira zvinyowani.Kunaka kwechisingadyiwe manzwiro asina tsanangudzo Ndakazongonzwa ruoko pabeche ipapo dzvi apa ndanga ndoyeverwa nemboro yandaitambisa yachiita danda zvino mate mukanwa akanga orerembuka sederere beche ratota zvokuti tiri pamusiwo wetoilet takanga takanganwa tose akandirarisa pasi zvinyoro nyoro ndokuuya pamusoro achiuya kudaro ndaiita sendanonokerwa saka ndakabva ndaibata ndega ndokuiisa mumba mayo ichipinda ndaiinzwa kupisa kwayo zvese nekukura zvokuti ndainzwa beche rangu kuzara.Akati ochitanga zvake kukoira mwana wevanhu apa ndichinzwa kakubaiwa baiwa nebvudzi repachest.Apa magaro ndakabatwa chaizvo akaita kundivhura seachanditsemura apa ndainzwa zvigunwe zvake 2 zvichindinyerekedza paburi, kakufemereka kemunhu anakirwa ndichikanzwa kari panzeve zvikati zvangu zvauya Ndakatunda ka6 iye achikwesha chete asikana murume anosvira iyeye.Daddy vanorova but havana kumbondisvitsa ikoko.Ndakanakirwa nemboro zvandisati ndamboita.

Akatanga kuchinja magear imi imi aiwa kune varume vanosvira ,kusvira chaiko kwete kuremedza munhu mahara pasina zvinozikanwa akazoti” ndakutunda babe ndakutunda”Iniwo ndakabva ndanakirwa nazvo zvokuti ndakabva ndawedzera speed pachikapa iye ndokuwedzera kukoira taingonzwa kuti pwa pwa pwa pwa pwapwa pwa pwa pwa, ini handizivi kuti ndaichema here kana kubowa asi chandinoziva ndechekuti ndakaita sondopera mweya nokunakirwa murume achindikorira faster faster zvokuti ndakapedzisira ndasura kuti bhuu bhuu bhuu.

 

Ndokubva tatunda tose takamboramba takadaro ndokuzogaya kuti aaaaah iRoja haasi murume wangu ndokumuti aah iwe chibvapo aah haunyare akada kuti seconds ndikati kwete 1 round iyoyo watondijuta.Asi nanhasi ndinotombofunga kuti dai akandidzokorora zvake.Ndikangomufunga chete especially daddy vavekuda kusvira igaroziva kuti bonde iroro rinenge richinakidza.Takambopopotedzana naDaddy tikaita 4days pasina anobata mumwe asi zuva rechi5 Roja rakauya kuzoona bhora manheru padish ndokupfeka kashort kake kaye nevest.Pakapera bhora aenda daddy vauya kubedroom vakaona ndakatota kare chemusi uyo ayaas regai ndinyarare zvangu.Handisi nzenza asi zvakangondiwanawo.
GOODBYE
VANA BABA TISVIREI MUDZIMBA UMU MUSAITE NUNGO

 

Kukwirwa ne Roja repamba patinogara appeared here first.

Leave a Reply